Mezenasgo soziala 2020. Solidarios con ARUA / ARUA Elkartea

ERREALITATE SOZIALAREN BEHATOKIAREN ZERBITZUA

Xedea: 

Entitateek zergadunen dohaintzak jaso ditzaketela aitortzea, baita zergadunek onura fiskalak izan ditzaketela ere aitortutako entitateei dohaintzak emateagatik.

Onuraduna: 
Solidarios con ARUA / ARUA Elkartea
Deialdia: 
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Emateko ebazpena: 
93E/2020 Ebazpena, irailaren 22koa, del Director General de Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales.
Aurkeztutako informazioa: