Nueva hosteleria del mercado 2006, slri laguntza ematea covid-19ak eragindako ondorio ekonomikoak konpentsatzeko

Turismo eta merkataritza zuzendaritza nagusia

Xedea: 

Dirulaguntzak ematea turismoan eta ostalaritzan diharduten enpresei, egoitza fiskala eta lantokia nafarroan izanik haien jarduerak gorabeherak izan baditu covid-19aren ondorioz.

Onuraduna: 
Nueva hosteleria del mercado 2006, sl
Deialdia: 
Resolución 70/2020 Ebazpena, azaroaren 24koa, turismo, merkataritza eta kontsumoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez turismo eta ostalaritza sektoreetarako laguntzen deialdia onesten baita, covid-19ak eragindako gorabehera ekonomikoak konpentsatzeko./2020, de 24 de noviembre, de la directora general de turismo, comercio y consumo por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a los sectores del turismo y la hostelería para compensar las afecciones económicas provocadas por la covid-19.
Emateko ebazpena: 
108. Ebazpena, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiarena.
Esleitutako zenbatekoa: 
25 000.00