Herritarrekiko Harremanetako Departamentua

Lehendakariaren 22/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 6koa

5. artikulua. Herritarrekiko Harremanetako Departamentuaren eskumenen esparrua.

Herritarrekiko Harremanetako Departamentuak beteko ditu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak gai hauetan esleituak dituen eskumenak:

• Hizkuntza politika;

• Euskararen berreskurapena eta garapena;

• Hizkuntza politikaren arloko erakunde eta entitateekiko harremanak;

• Bakeari, bizikidetzari eta giza eskubideei buruzko politikak;

• Nafarroako Memoriaren Institutua;

• Memoriaguneak;

• Europar Batasunaren gaineko erakunde eta aferetan parte hartzea;

• Gobernuak Europar Batasunean duen Ordezkaritza;

• Mugaz gaindiko eta eskualdeen arteko lankidetza;

• Kanpoan bizi diren herritar nafarrekiko harremana eta arreta;

• Indarra duten xedapenetan ematen zaizkion gainerako eskudantziak.

2019/08/07, Asteazkena