Informazio Publikoa eskuratzeko Eskubidea

Informazio Publikoa eskuratzeko Eskubidea da pertsona fisiko eta juridiko guztiek informazio publikoa eskuratzeko dutena, dela norberaren izenean eta bakarka eskaturik, dela herritarrak biltzeko edo ordezkatzeko legez eratu diren erakundeen izenean, betiere beren eskaria arrazoitu beharrik gabe eta muga bakarrak izanik legeak ezartzen dituenak.

Informazio publikotzat hartzen dira edozein formatu edo euskarritako eduki edo dokumentuak, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen mendeko subjektuen eskutan daudenak, haiek beren eginkizunetan aritzean prestatu edo eskuratu badira. 

Informazioa, orokorrean, dohainik eskuratuko da, eta, ahal dela, eskatutako modu edo formatuan jarriko da eskura. 

Erakusten 1 - 5 of 2013 emaitzatik. Erakutsi 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | - Todo - emaitza orrialdeko

Eskatutako informazioa Egoera Zentzua Eskaera data Departamentua
Listado de todas las veces que se ha indemnizado a un paciente como consecuencia de una reclamación por responsabilidad patrimonial derivada de actuaciones sanitarias, desglosado por fecha, cantidad indemnizada en cada caso, centro, especialidad/servicio y tipo de resolución de la reclamación en su caso, desde que se tienen registros hasta la actualidad. Jasoa Mar/2023 Osasun Departamentua
Datos sobre el número de farmacias en la unidad más desagregada que se pueda para todo el periodo disponible, al menos desde 1995 hasta 2005 Erregistratua Mar/2023 Osasun Departamentua
Las personas que se han relacionado con el departamento de Salud en euskera, también las del Departamento de Hacienda. Trabajadores y funcionarios que conocen el Euskera en la sanidad pública por Zonas de salud y por hospitales. Erregistratua Mar/2023 Osasun Departamentua
Número de jefaturas de sección, negociado y unidad que están ocupadas interinamente a 31 de marzo de 2023, desglosadas por Departamentos (incluyendo organismos autónomos), a 31 de diciembre de 2022, a 31 de diciembre de 2021, a 31 de diciembre de 2020, a 31 de diciembre de 2019. Número total y desglose de jefaturas de servicio, sección, negociado y unidad por Departamento del Gobierno de Navarra (incluyendo organismos autónomos) a 31 de marzo de 2023, indicando el número total de las mismas, a 31 de diciembre de 2022, a 31 de diciembre de 2021, a 31 de diciembre de 2020, a 31 de diciembre de 2019. Número total y desglose de jefaturas de servicio, sección, negociado y unidad por Departamento del Gobierno de Navarra (incluyendo organismos autónomos) que no tienen ninguna persona a su cargo, que tienen una persona a su cargo, que tienen más de una persona a su cargo. Erregistratua Mar/2023 Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Relación total de plazas del puesto de trabajo de Diplomado en Relaciones Laborales existentes en la Plantilla de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, incluidas plazas estructurales, desglosadas por ubicación orgánica, funcional y territorial de las mismas con expresa indicación de los siguientes datos: - Si están ocupadas o vacantes y, en su caso, personal funcionario o contratado y fecha de ocupación de las mismas. - Si están ocupadas por personal no funcionario, expresa indicación del tipo de relación de las personas que la ocupan (servicios especiales para la formación, contrato administrativo en vacante, etc…) y fechas de inicio y fin en su caso de la ocupación de los puestos, así como, en su caso, lista de contratación de la que proceden. Erregistratua Mar/2023 Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua

Orriak

2018/08/22, Asteazkena

Bistaratutako datuak hilero eguneratzen dira; beraz, ebatzitako eskaeren kopurua eta batez besteko denborak informazio berriaren arabera eguneratzen dira, eta eguneratze-datara arte kargatutako datuekin bat datoz.
(Bistaratutako datuek, batzuetan, nolabaiteko atzerapena izan dezakete eguneratzean, orria eraikitzearen lanean ari baita).