Langile publikoen ordainsariak

-Funtzionario, Estatupeko eta Behin-behineko langileak

Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioei bakar-bakarrik ordainduko zaie Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuan eta haren erregelamenduzko xedapeneetan  ezarritako kontzeptuengatik eta bertan ezarritako moduan eta zenbatekoan.

Horren zenbateko zehatza urtero Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Legean agertzen da.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan zuzendaritza karguetan aritzen diren izendapen libreko langileen ordainsariek urtero Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Legean xedatzen dira

 
Aurrekontuen 
Legea
  Ordainsari- 
Taula
   Aurrekontuen 
Legea
   Ordainsari- 
Taula
2020   2020   2015(*)   2015
2019   2019   2014(*)   2014
2018   2018   2013(*)   2013
2017   2017   2012   2012
2016   2016   2011   2011

(*) Urterako luzatutako aurrekontuak.
 

  -Kotratupeko langileak

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lan kontratudunen ordainsariak haien hitzarmen kolektiboan zehazten direnak izanen direla, foru lege horretan funtzionarioentzat finkatutako irizpideekin bat etorriz.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen  eta LAB, CCOO eta UGT Sindikatuen arteko hitzarmen kolektiboa Enplegu Publikoa eta Lan Baldintzak Hobetzeko 2018ko martxoaren 9ko II. Akordioaren lehen atalak ezartzen duena aplikatzeari buruzkoa


Langile publikoek jasotako ordainsariak

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako langileek jasotako ordainsariei buruzko informazio orokorra, ordainsari-tarteen, ordainsari-mailen, lanpostuen eta adinaren arabera antolaturik.

Ordainsarien baturak hartzen ditu postuari, pertsonari eta aldagaiei dagozkienak, eta hortik kanpo daude: 

  • Kontratu bat bukatzean hartu ez diren opor egunak ordaintzea
  • Deskontua soldatarik gabeko baimenagatik
  • Dietak eta bestelako kalte-ordainak
  • Gizarte Segurantzaren prestazioen osagarria
  • Gizarte Segurantza, enpresaren kargura
  • 2012an ordaintzeari utzitako estraren % aren itzulketa (2015 - 2017 )
  • Urtean 15 egunez baino gutxiagoz lan egin duten langileak
 
Formatu irekia Tarteak Mailak Lanpostuak Adina
2019 2019 2019 2019 2019
2018 2018 2018 2018 2018
2017 2017 2017 2017 2017
2016 2016 2016 2016 2016
2015 2015 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014  
  2013 2013 2013