Legegintzako eskumena

 
47. artikulua:
 • Irakaskuntza arautzea eta administratzea, bere zabalera, maila eta gradu, mota nahiz espezialitate guztietan, honakoak deusetan ukatu gabe: gai honi buruzko manu konstituzionaletan eta horiek garatzen dituzten lege organikoetan ezarritakoa; ikasketa nahiz lanbide tituluak eskuratu, eman eta baliokidetzeko baldintzak arautzeari dagokionez Estatuak dituen eskumenak; eta Estatuaren goi-ikuskapena baldintza horiek bete eta bermatzeko.
   

55. artikulua:

 • Irratiaren eta telebistaren araubidea, irrati eta telebistaren estatutu juridikoa arautzen duen legean ezartzen den moduan eta kasuetan.
   

57. artikulua:

 • Nafarroako administrazio publikoen erantzukizun sistema.
 • Nahitaezko desjabetzea, bere eskumenen eremuaren barnean.
 • Ingurumena eta ekologia.
 • Funtsezko baliabide eta zerbitzuak sektore publikoarentzako gordetzea, monopolio kasuan bereziki; enpresetan esku hartzea, interes orokorrak hala eskatzen badu.
 • Kreditu, banku eta aseguruen antolamendua.
 • Meatzaritzaren eta energiaren araubidea; baliabide geotermikoak.
   

53. artikulua:

 • Barne osasuna eta higienearen arloetan, gaur egun dituen ahalmenak eta eskumenak dagozkio Nafarroari eta, gainera, Estatuko oinarrizko legeria lege bidez garatzea eta betearaztea.
 • Bere lurraldearen barnean, Nafarroak aitzineko idatz-zatiak aipatzen duen gaiari dagozkion zerbitzu guztiak antolatu eta administratu ahal ditu, eta haiekin zerikusia duten erakunde, entitate eta fundazio guztien tutoretza eginen du.
 • Aitzineko idatz-zatietan erabakitakoa deusetan ukatu gabe, Estatuari dagokio artikulu honetako ahalmen eta eskumenak betetzera bideratutako koordinazioa eta goi-ikuskapena.
   

54. artikulua:

 • Gizarte Segurantza, Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoa eratzen duten arauak izan ezik.
   

 
50.2 artikulua:

 • Partikularren jabetzako mendiak.