Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua

Lehendakariaren 22/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 6koa

2. artikulua. Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuaren eskumenen esparrua.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuak beteko ditu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak gai hauetan esleituak dituen eskumenak:

• Gobernuko Idazkaritza;

• Erregistro Orokorra;

• Administrazioaren sinplifikazioa eta administrazio elektronikoaren garapena;

• Nafarroako Aldizkari Ofiziala;

• Gobernu irekia, kode etikoa, jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako bulegoa;

• Foru Komunitatearen aholkularitza juridikoa eta ordezkaritza eta defentsa epaiketetan;

• Foru Zuzenbide Zibila;

• Hauteskunde prozesuak;

• Departamentuen arteko politiken koordinazioa;

• Gobernuaren bozeramailetza;

• Funtzio publikoa;

• Segurtasun politikak;

• Polizia;

• Jokoa eta ikuskizunak;

• Babes zibila eta larrialdien kudeaketa;

• Azterketa estrategikoak;

• Herritarren parte-hartzearen gaineko politikak;

• Lehendakariarentzako laguntza;

• Parlamentuarekiko eta Foru Komunitateko, autonomia erkidegoetako eta Espainiako beste erakunde batzuekiko harremanak;

• Nafarroako Gobernuaren erakunde irudiaren babesa, garapena eta sustapena;

• informazio politikaren koordinazioa;

• Herritarren arreta;

• Komunikabide sozialak;

• Nafarroako Gobernuaren agerpena Interneten eta sare sozialetan;

• Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako politikak;

• Gazteriak gizartean parte aktiboa izateko politika zeharkakoen garapena;

• Gazteak elkartzeko eta gazteriaren sormena eta ekintzailetza bultzatzeko politiken sustapena;

 Indarra duten xedapenetan ematen zaizkion gainerako eskudantziak.

2019/08/07, Asteazkena