Lurralde Kohesiorako Departamentua

Lehendakariaren 22/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 6koa

4. artikulua. Lurralde Kohesiorako Departamentuaren eskumenen esparrua.

Lurralde Kohesiorako Departamentuak beteko ditu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak gai hauetan esleituak dituen eskumenak:

• Nafarroako Toki Administrazioa;

• Despopulazioaren aurkako estrategiaren kudeaketa;

• Nafarroako errepide sarearen proiekzioa, exekuzioa, kontserbazioa, ustiapena eta defentsa;

• Geologia eta geoteknia;

• Kartografia;

• Interes orokorreko obra hidraulikoak, trenbideetakoak eta aireportuetakoak edo agintzen zaizkion antzeko obrak kudeatzea;

• Garraioaren arloko politikaren plangintza, koordinazioa eta exekuzioa;

• Indarra duten xedapenetan ematen zaizkion gainerako eskudantziak.

2019/08/07, Asteazkena