Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua

Lehendakariaren 22/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 6koa

7. artikulua. Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuaren eskumenen esparrua.

Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuak beteko ditu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak gai hauetan esleituak dituen eskumenak:

• Justizia Administrazioa;

• Delituen biktimei laguntzea;

• Delitugileak birgaitu eta gizarteratzea;

• Nafarroako Zuzenbidea oro har sustatzea;

• Nafarroako Gobernuak immigrazioaren arloan definitutako politikak garatu eta koordinatzea;

• Etorkinen integrazioa;

• Aniztasun etniko eta kulturalaren kudeaketa;

• Indarra duten xedapenetan ematen zaizkion gainerako eskudantziak.

2019/08/07, Asteazkena