Osasun Departamentua

Lehendakariaren 22/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 6koa

10. artikulua. Osasun Departamentuaren eskumenen esparrua.

Osasun Departamentuak beteko ditu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak gai hauetan esleituak dituen eskumenak:

• Osasun publikoa;

• Lan osasuna;

• Osasun laguntza eta osasuna babesteari buruzko eskubideak bermatzea;

• Indarra duten xedapenetan ematen zaizkion gainerako eskudantziak.

2019/08/07, Asteazkena