Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurkako Plana Nafarroan 2021-2026

Nafarroako Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurkako plana onetsi zen Nafarroako Gobernuak 2022ko martxoaren 16an hartutako erabakiaren bidez.
Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka borrokatzeko plana da, ikuspegi holistiko eta intersekzionaletik eraikia. Horren bidez, gizarte zibilaren (komunitate arrazializatuak eta ez-arrazializatuak), hirugarren sektorearen eta administrazio guztien arteko lan-espazio koordinatua lortu nahi da.
 
Plan honen helburu nagusia izan da arrazakeriaren eta xenofobiaren adierazpen oro desagerraraztea, pertsonarekiko gorrotoa edo diskriminazioa errespetuzko jarrera orokorrarekin eta kulturarteko balioen sustapenarekin ordeztuz. Hori guztia apustua eginez inplikatutako talde guztien arteko koordinazio hobe eta biziagoaren alde, eta ingurune aldakor batera egokitzeko gaitasuna izanen duen tresna malgu bat sendotzearen alde. Hori guztia ikuspegi parte-hartzailetik eta feministatik, eta lurraldearen oreka xedetzat harturik. Hala, aztertzen du jatorri migratzailearen, etnikoaren edo arrazializazioaren araberako diskriminazioa, sexuarekin, adinarekin, sexu orientazioarekin edo erlijioarekin elkartzean, besteak beste.
 
Azken helburua da Plana ez izatea bakarrik tresna-multzo antolatu bat arrazismoaren eta xenofobiaren aurka borrokatzeko, nahiz eta hori ere izan. Gainera, oinarriak jarri nahi dira ezartzeko Nafarroako gizartean aniztasunarekiko tolerantzian oinarritutako bizikidetza estrategia bat, luzaz iraunen duena. Arrazismoaren eta xenofobiaren aurka borrokatzeak abiapuntutik Nafarroako gizarte zibilarekin lan egitea esan nahi duelako, eta pertsonak erabakigunean jartzea.
 
Helburu horietatik abiatuta eta egindako partaidetza diagnostikoaren ondorioak kontuan hartuta, borrokarako plan hau 9 esku-hartze eremutan egituratzen da (horietako 4 zeharkakoak eta 5 sektorialak), baita 5 printzipio orientatzaile eta 3 ildo estrategikotan ere: Prebentzioa, Babesa eta Erreparazioa
Ildo estrategiko horiek, era berean, 47 ekintza zehatzetan antolatzen dira, eta horien barruan Planak berak berariazko pisua ematen dio Arrazkeriaren eta Xenofobiaren Biktimei Laguntzeko Bulego Publikoa abian jartzeari.

 
Gobernamendu-eredua

Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurkako Plan honi gobernantza-mekanismo komun eta koordinatuak eman nahi zaizkio, Pertsona Migratzaileei Harrera egiteko Nafarroako Planerako eta Nafarroako Kulturen arteko Bizikidetzaren Estrategiarako aurreikusitakoekin, biak ere Nafarroako Gobernuaren 2021eko abenduko Erabakian onartuak.  Nafarroako oraingo eta etorkizuneko gizartea proiektu komun bat berritzeko, dinamizatzeko eta eraikitzeko prozesuak sortzearen mende egonen da, betiere proiektu horren osagai guztiak batuz.

Biztanleriaren dibertsifikazio soziokulturala errealitate saihetsezina da, eta, ongi kudeatuta, mesedegarria izanen da eraldaketa sozial eta ekonomiko egokirako bidean, eta herri eta komunitate gisa bere burua berresteko bidean. Eraldaketa-ideal horretan, migrazioen tokiko inpaktua jorratu eta eskaintzen dituen aukerak albait hobekien aprobetxatu behar dira, balio demokratikoetan sakontzen duten parte-hartze prozesuak garatuz, eta giza eskubideak nabarmen aipatuz. Adimen kolektiboa eta berrikuntza teknikoa zein herritarren berrikuntza aktibatuz, administrazioak, erakundeak eta komunitateen gizarte egitura garai berrietara egokitzeko.

Horrela, gizartearen dibertsifikazio soziokulturalaren erronka politika publikoak ikuspegi estrategiko argiarekin eraikitzeko aukera bihurtzeko apustua egin du Nafarroako Gobernuak. Horretarako, beharrezkoa izanen da lan sistemikoan eta zeharkakoan sakontzea, udalak, gizarte zibileko erakundeak, unibertsitateak, enpresak eta hainbat eremutako profesionalak inplikatuz, baita erkidegoko administrazioa osatzen duten departamentuen artean barne lan handia egitea ere, hurbiltasuna, eraginkortasuna eta transbertsalitatea bermatzeko honako hauek lortzeko orduan:

  • Aniztasunarekiko harrera tolerantea, ez-diskriminatzailea, eskubideen ikuspegitik, arrazoi desberdinengatik Nafarroako Foru Komunitatera iristen den pertsona ororentzat, jatorri etnikoa, migrazio jatorria eta arrazializazioa edozein izanik ere.
  • Arrazakeria eta xenofobia mota ororen aurkako borroka irmoa.
  • Kultura arteko bizikidetza benetakoa eta zorrotza eraikitzeko erabakia, aurreiritzirik eta praktika arrazista eta xenofoborik gabe.

Fitxa

Legealdia: 
2019-2023
Departamentua: 
Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua
Unitate arduraduna: 
Ayllu-Kulturen arteko Bizikidetzarako eta Arrazismoaren eta Xenofobiaren aurkako Borrokarako Zerbitzua
Tipo: 
Plana
Data azken gaurkotzea: 
2023/01/23, Astelehena