Ebaluaziorako Plan Zuzentzailea

Administrazio eta erakunde publikoen eginkizun nagusia da herritarren eskubideak –bereziki konstituzio aurreratuenetan aitortuak– eta horien erabilera babestea.

Administrazioak eraginkortasun eta efizientzia printzipioen arabera jardun behar du, eta, beraz, bere esku hartzeak aztertu behar ditu, horien emaitzak ezagutu ahal izateko. Beraz, herritarren eskubideak lortzen direla ziurtatu behar da politika publikoen ebaluazioaren bidez.
 
Plan Zuzentzailearen helburu orokorra da prozesu eta jarduketa espezifikoak definitzea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan ebaluazioaren benetako instituzionalizazioa lortzeko, Nafarroako Gobernuko departamentuei politika publikoen ebaluazioaren arloko aholkularitza emanez, diseinuari, jarraipenari eta ebaluazioari buruzko gomendioak eta dokumentazio espezifikoa landuz, eta plangintzari, jarraipenari eta ebaluazioari buruzko prestakuntza eta hedapen ekintzak eginez.

Fitxa

Legealdia: 
2023-2027
Departamentua: 
Lehendakaritza eta Berdintasun Departamentua
Unitate arduraduna: 
Politika Publikoen Plangintza, Koordinazio, Berrikuntza eta Ebaluazioko Zuzendaritza Nagusia
Tipo: 
Plana
Data azken gaurkotzea: 
2024/05/14, Asteartea