Nafarroako Gobernuaren Publizitate Instituzionaleko 2024. urteko plana

Irailaren 13ko 57/2010 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren esparruan laguntza kontratuak egiteko eskumenak berrantolatzen dituen abenduaren 17ko 255/2007 Foru Dekretua aldatu zen. Hartan, besteak beste, publizitate instituzionaleko kontratuak zentralizatu ziren Nafarroako Gobernuarentzat eta haren erakunde autonomoentzat.
 
2023 - 2027 legegintzaldirako, Komunikazioaren eta Proiekzio Instituzionalaren Zuzendaritza Nagusia da publizitate-kontratu guztiak kontratatzeko organoa eta horien kudeaketa-unitatea Komunikazio Zerbitzuko Publizitate Instituzionalaren, Sare Sozialen eta Ikus-entzunezko Baliabideen Atala.
 
Joan den martxoan Nafarroako 2024 Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Legea onetsi ondoren, eta kudeaketa publikoa gardena izan dadin, komenigarria da Foru Gobernuaren publizitate instituzionalaren arloko urteko plangintza jendaurrean jartzea. Erregulazio eremutik kanpo uzten da turismoa sustatzeko publizitatea, funtsean Foru Komunitatetik kanpo egiten dena eta bisitariak erakartzeko helburua duena.
 
Publizitate kudeaketa Lehendakaritza eta Berdintasun Departamentuak egiten du zeharka, baina Foru Administrazioa osatzen duten departamentu eta erakunde autonomoei dagozkien komunikazio ekimenak islatzen ditu. Beraz, Nafarroako Gobernuak onesten du plangintza hori.
 
Ariketa hori baliagarria da herritarrentzat, baliabide ekonomiko horiek publizitaterako zein gai eta helburutan erabiliko diren jakiteko eta benetan emandako zerbitzu publikoa ebaluatu ahal izateko. Gainera, publizitate-merkatuari aukera ematen dio Foru Administrazioak, agian sortuko dituen negozio-aukerak ezagutzeko, hura baita Foru Komunitateko publizitate eragile garrantzitsuenetako bat.
 
Publizitatearen kudeaketa lehentasunak ezarriz egiten da, baliabideak mugatuta direlako; jarduerak planifikatzen dira; emaitzen ebaluatzen dira; eta kudeaketa gardena da, Nafarroako Gobernuak egiten dituen publizitate-kontratazioen gastuen kontu zehatza ematen baita, Gobernu Irekiko Atariaren bidez, open data formatuan. Publizitate instituzionalaren kontratazioa Toki Administrazioko kontseilariak, Gobernuaren bozeramaile gisa emandako 1/2003 Foru Aginduaren arabera egiten da. Agindu horrek publizitate instituzionalaren inbertsioa arautzen du, eta audientzia ezartzen du hedabideetan publizitatea banatzeko oinarrizko irizpidetzat.
 
Akordio honen xede den plangintzak Komunikazioaren eta Proiekzio Instituzionalaren Zuzendaritza Nagusiak zein beste administrazio-unitate batzuek finantzatuko dituzten publizitate-ekintzak aurreikusi eta egutegian jasotzen ditu. Unitate horiek dagoeneko onartu dituzte dagozkien gastuak, eta zuzendaritza nagusi horren esku jarri dituzte dagozkien kontratuak egin ahal izateko.
 
Laburbilduz, 2024rako publizitate plangintzak 18 publizitate-kanpaina nagusi eta 1.117.880,50 euroko inbertsioa aurreikusten du: horietatik 326.000 euro Komunikazioaren eta Proiekzio Instituzionalaren Zuzendaritza Nagusiak finantzatuko ditu; eta 791.880,50 euro beste administrazio-unitate batzuk.

Gainera, Komunikazioaren eta Proiekzio Instituzionalaren Zuzendaritza Nagusiak finantzatuko dituen beste publizitate-inbertsio batzuk aurreikusten ditu planak:
 

  • 200.000 euroko inbertsioa, “Nafarroa Marka” eta lurralde-marka horrekin bat egiten duten sailetako bestelako ekimenak indartzen dituzten planifikatu gabeko publizitate-ekintzetarako.

 

  • 60.000 euro gehiago, Urteko Plan honen esparruan bultzatutako kanpainetako publizitate sormena kontratatzeko.

 

  • beste 25.000 euro, Urteko Plan honen esparruan bultzatutako kanpainak sare sozialetan zabaltzeko.

 
Azaldutako publizitate inbertsioak guztira 1.402.880,50 eurokoak dira.

Fitxa

Legealdia: 
2023-2027
Departamentua: 
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Unitate arduraduna: 
Komunikazio zerbitzua
Tipo: 
Plana
Data azken gaurkotzea: 
2024/04/23, Asteartea