Pertsona Migratzaileei Harrera Egiteko Nafarroako Plana (2021-2026)

Pertsona Migratzaileei Harrera egiteko Plana onetsi zen Nafarroako Gobernuak 2021eko abenduaren 29an hartutako erabakiaren bidez.

Migrazioaren fenomenoa kontuan hartuta, eta Plan hau prestatzeko egindako partaidetza-prozesuan oinarrituta, harrera hitzaren definiziotzat hau hartzen da: “Lurralde batera iristen direnen premiak betetzeko eta nahiak kontuan hartzeko beharrezkoak diren elementuak ematen dituen prozesua. Berekin dakar diziplina anitzeko esku-hartze sozial eta psikosozial bat garatzea, hartutako pertsona erabat gizarteratzera bideratua, eta baliabide eta tresna espezifikoak behar dituena, kulturarteko ikuspegi batetik sortuak, genero-ikuspegidun metodologia bat aplikatuz, eta lurraldeko biztanle guztientzat dauden zerbitzuen egokitzapena barne hartzen duena”.

Definizio horretatik abiatuta, eta kontuan hartuta Nafarroako harreraren egoerari buruzko diagnostikoaren ondorioak, plana honela egituratzen da: zeharkako ardatz estrategikoak, lehentasunezko jarduketa-ildoak, helburu espezifikoak eta gure lurraldera iristen diren migratzaileei harrera egiteko espazio eta prozesu eraginkorra garatzera bideratutako neurriak. Lehentasunezko ildoek honako hauei egiten diete erreferentzia: 1- Informazio, orientazio, eta hizkuntzen ikaskuntzarako zerbitzuak eta zerbitzu orokorretarako sarrera ematea; 2- Ekintza komunitarioa eta aliantza estrategikoak eta maila anitzekoak; 3- Esparru juridikoa, administratiboa eta kontzeptuala; 4- Kultura- eta kulturarteko konpetentzietan prestakuntza ematea; 5- Familia-unitateekin egindako prozesu integralak, haurtzarotik, nerabezarotik eta gaztarotik; 6- Nazioarteko babesa eskatzen eta jasotzen duten pertsonak hartzea; 7- Ostatu-premiei erantzutea; 8- Osasunaren prebentzioa eta tratamendu integrala; eta 9- Lan-mundurako sarbidea.

Aurreikusitako ekintzak jorratuko dira eskubideen ikuspegia oinarri hartuta, bai eta ikusmolde hauetatik ere: kulturartekoa, generokoa eta intersekzionala.

Gobernantza, jarraipena eta ebaluazioa:

Bultzatu nahi den gobernantzak apustua egiten du maila anitzeko aliantzak ezartzearen eta erronkei elkarrekin eta elkarlanean aurre egitearen alde, migrazio-prozesuei lotutako eragileak inplikatuz. Horrela, planteatzen da ekintza-prozesu bakarra, non lerrokatuak gelditzen baitira Pertsona Migratzaileei Harrera egiteko Plana, Kulturen arteko Bizikidetzaren Estrategia eta Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurkako Borrokarako Plana.

Harrera plana sistematikoki inplementatuko da urteko plan operatiboen (UPO) bidez; horietan jasoko dira aldi horretan gauzatu beharreko ekintzak. Plan Operatiboek gauzatze- eta emaitza-adierazleak jasoko dituzte eginen den ekintza bakoitzerako, jakiteko zein punturaino bete diren aurreikusitako ekintzak eta zein diren horien emaitzak. Informazio hori urteko jarraipen-txostenean jasoko da.
Bi planen eta estrategiaren jarraipena egiteko, egitura komun bat sortuko da, informazioa emateko eta parte hartzeko hainbat gune izanen dituena:

  1. Erakundeen harremanetarako gunea
  2. Teknikarien harremanetarako gunea
    1. Departamentuen eta administrazioen arteko gune teknikoa
    2. Gizarte-erakundeen/elkarteen gune teknikoa
  3. Herritarren harremanetarako gunea

Urteko plan operatiboetan zehaztuko da nola funtzionatuko duten gune horiek.

Gainera, Harrera Planak bi ebaluazio-une espezifiko aurreikusten ditu: bitarteko ebaluazio bat, planaren aplikazioaren erdibidean, eta amaierako ebaluazioa indarraldia bukatzean.

Kontuak emateko gune horretan, planak jasotzen dituen konpromisoen gainean egindako aurrerapenen berri ematen da.

Fitxa

Legealdia: 
2019-2023
Departamentua: 
Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua
Unitate arduraduna: 
Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko Karibu-Migratzaileei Harrera eta Lagun Egiteko Zerbitzua
Tipo: 
Plana
Data azken gaurkotzea: 
2022/04/13, Asteazkena