1/2019 Foru Lege-Dekretua, martxoaren 27koa, Sozietateen gaineko Zergaren abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legea hein batean aldatzen duena