2/2021 Foru Lege-Dekretua, otsailaren 24koa. Honen bidez, egiten da Kontseiluaren maiatzaren 29ko 2017/952 (EB) Zuzentarauaren transposizioa (Zuzentarau horrek aldatzen du 2016/1164(EB)Zuzentaraua, hirugarren herrialdeekiko asimetria hibridoei dagokienez)