“Akermendia” haize-parkea, Artajona eta Barasoaingo udal-mugarteetan. Espedientea: 1191-CE

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua