Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Parte-Hartze Demokratikoari Foru Legerako Aurreproiektua prestatu aurrekoa

Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusia