“Tafalla” eguzki-parke fotovoltaikoa eta haren ebakuazio-azpiegiturak, Grupo DGEDIS, SLk sustatua, Tafallako udal-mugartean (Espedientea: 5172-CE)

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua