Mirafuentesko abelbideetako mugarriak sailkatzea eta berritzea eta haien inbentarioa egitea