“Valdetina” hibridazioa, Puiu, Garinoain y Barasoaingo udal-mugarteetan. Espedientea: 1179-CE

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua