Entitateentzako Diru-laguntza eta Mezenasgo Soziala

Jorge Oteiza fundazio museoa - Dirulaguntza, 2021ko inbertsio-gastuetarako
Deialdia:
Izenduna
Zenbatekoa:
28 000,00
Gaurkotzea data:
2021/05/04
Dirulaguntza izenduna Jorge Oteiza fundazio museoarendako, 2021an Jorge Oteiza museoan izandako funtzionamendu- eta jarduera-gastuak finantzatzeko
Deialdia:
Izenduna
Zenbatekoa:
920 000,00
Gaurkotzea data:
2021/05/04
Jorge Oteiza fundazio museoa - Dirulaguntza, 2020ko inbertsio-gastuetarako
Deialdia:
Izenduna
Zenbatekoa:
28 000,00
Gaurkotzea data:
2020/10/29
Jorge Oteiza Fundazio Museoa - Dirulaguntza, 2020ko funtzionamendu- eta jarduera- gastuetarako
Deialdia:
Izenduna
Zenbatekoa:
885 000,00
Gaurkotzea data:
2020/10/29