Entitateentzako Diru-laguntza eta Mezenasgo Soziala

Jorge Oteiza Fundazio Museoa- Jorge Oteizaren Hitzaren Katalogo Arrazoituaren (Ahozko Artxiboa) gastuen dirulaguntza 2021erako
Deialdia:
Laguntza izenduna
Zenbatekoa:
100 000,00
Gaurkotzea data:
2021/09/23
Jorge Oteiza fundazio museoa - Dirulaguntza, 2021ko inbertsio-gastuetarako
Deialdia:
Izenduna
Zenbatekoa:
28 000,00
Gaurkotzea data:
2021/05/04
Dirulaguntza izenduna Jorge Oteiza fundazio museoarendako, 2021an Jorge Oteiza museoan izandako funtzionamendu- eta jarduera-gastuak finantzatzeko
Deialdia:
Izenduna
Zenbatekoa:
920 000,00
Gaurkotzea data:
2021/09/23