Dokumentoaren Zirriborroa

Ingurumen Ebaluazioari buruzko 21/2013 Legea betez, Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuak zirriborro bat egin zuen hasierako dokumentu estrategikoarekin batera. 2017ko abuztuaren 10etik aurrera, administrazio, erakunde eta pertsona interesdunei jakinarazi zitzaien 45 egunez. 

 
Ingurumeneko eta Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiak, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko 21/2013 Legea aplikatuz, irismeneko txostena egin zuen 2017-11-07an. 
 

 
Irismeneko txostena egin ondoren, Herri Lanen Zuzendaritza Nagusiaren ekarpenen txosten bat jaso zen:
 

2018/01/12, Ostirala