Prozesuaren dokumentazioa

Jarraian, herritar guztien eskura jarriko dugu Hiri-erabilerako Uraren Ziklo Integralaren Plan Zuzentzailea 2019-2030 osatzen duten dokumentu guztien zerrenda. Plana fase guztietan zehar garatu ahala aldatuz joan da dokumentazioa; beraz, hasierako dokumentazioa eguneratu eta osatu egin da, eta bi multzo handitan banatu dokumentazio osoa. Lehen blokeak hiru faseetan, hots, partaidetza publikoan, eztabaidan eta itzuleran, jorratutako dokumentazioa jasotzen du, eta bigarrenak jendaurreko aldia eta alegazioen aldia barne hartzen ditu. Behin betiko agiria, prozesu osoaren emaitza, Nafarroako Gobernuko akordio batek onetsi beharko du behin betikoz.
 
Planaren laburpena eta Planaren bertsio osoa dira bi dokumentu nagusiak. Gainerakoak informazioa osatzen duten eranskinak dira.
 
Ingurumena zaintzeko, dokumentu horiek ez inprimatzeko eskatzen dizuegu guztiz beharrezkoa iruditzen ez bazaizue. Eta inprimatzen badituzue, paper birziklatua eta/edo ekologikoa eta ingurune naturala errespetatzen duten tintak erabiltzea eta alde bietatik inprimatzea.

1.- Hasierako bertsioari dagokion dokumentazioa, 2018ko abenduan jendaurrean jarri zena.

 

2.- 2018ko urtarriletik maiatzera bitarteko partaidetza publikoari, eztabaidari eta itzulerari dagokien dokumentazioa.

Dokumentazio orokorra:

 
Eskualde-bilerei dagokien dokumentazioa:

 

Partaidetza-prozesuaren itzulerari dagokion dokumentazioa:

2018/10/29, Astelehena