Ekarpenak

Herritarren parte-hartzea eta Trantsizio Energetikoari eta Klima Aldaketari buruzko Foru Legerako ekarpenak kudeatzea errazteko helburuarekin, aukeratu ekarpena egin nahi duzun titulua.

Ekarpenak eta iruzkinak ikusiko dira baldin eta parte-hartze arauak ikusten badituzte espazio honetan islatuta

Zioen Azalpena

 

I. TITULUA Xedapen orokorrak. Helburuak eta xedeak

 

II. TITULUA Klima-aldaketa arintzea eta energia-eredu berria

 

III. TITULUA Klima-aldaketara egokitzea

 

IV. TITULUA Administrazio iraunkorra

 

V. TITULUA Ikuskaritza eta segimendua eta zehapen-erregimena;

 

Xedapenak

 

- Ikusi Aurreproiektuarekin lotuta aurkeztu diren ekarpen guztiak, baloratu direnak eta bai aintzat hartu eta onartu direnak ere.

Edozein bidetatik aurreproiektuaren zirriborroari aurkeztutako ekarpen guztiak aztertu eta ebatziko ditu Gobernuak, eta parte-hartze txosten bat egingo du.