Planak eta Programak

Herritarrak deitzen dira politika publikoen plangintzan, diseinuan, garapenean eta ebaluazioan ezagutzatik abiatuta parte hartu eta lagundu dezaten eta inplika daitezen.

Atal honen bidez, herritarren parte-hartzea izan dezaketen plan eta programen proposamen guztiak ikus daitezke. Horietako bakoitzean, planteatutako proposamena ikusten ahalko da, baita prozeduraren behin betiko emaitza ere, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 13 eta 19. 2 p) artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Halaber, proposamen bakoitzean zehazten da zein diren formatua, epea eta bidea herritarren parte-hartzea benetan gauzatzeko.

Departamentua:
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Nafarroako Foru Komunitateak arku Mediterraneoko gainerako eskualdeen antzeko arazoa dauka ozonoari dagokionez eta, zehazki, oso antzekoa beste eskualde mugakide batzuetan dagoen arazoarekin, hala nola Aragoin, Errioxan eta EAEko hegoaldean. Foru Komunitatearen barnean, Erribera da historikoki ozono-baliorik handienak dituen eremua. Eremu horretan, izan ere, eskualdeko dinamika atmosferikoek eta komunitateak duen orografia bereziak kutsagarri horren kontzentrazioa eragiten dute Ebro ibaiaren ardatzean eta, bereziki, hego-ekialdeen dagoen inguruan, Tuterako Eskualdearen barnean. Estazioen...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Nafarroako Lurralde Estrategia (NLE) Nafarroa osorako lurralde-antolamenduko plana da. 2005ean onetsi zen, eta 16 urteren buruan gaur egungo behar eta erronketara egokitu behar da. 2020an, Nafarroako Gobernuak dokumentuaren diagnostikoa prestatu zuen, eta hartan agerian gelditu zen Nafarroako Lurralde Estrategia berrikusi eta berritu behar dela.     Berrikusitako Estrategia 2022an idatziko da. Nafarroako Gobernuak nahi du lurraldearen garapen jasangarrirako funtsezko tresna izatea, lankidetzarako eta adostasunerako baliagarria eta, orobat, berrikuntza indartzeaz gainera gizarte...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Zientzia eta Teknologiari buruzko ekainaren 27ko 15/2018 Foru Legean ezarritakoaren arabera, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana funtsezko tresna da Nafarroan I+G+b arloko politikak planifikatzeko eta koordinatzeko.  Planak helburu hauek izanen ditu:: ●  Zientzia eta Teknologiari buruzko Foru Legearen helburuak eta xedeak garatzea eta I+G+b-ren bikaintasuna, transferentzia, lankidetza, internalizazioa eta dibulgazioa sustatzea, une bakoitzeko egoerara egokituz eta gizarteak une bakoitzean eskatzen dituen erronkei erantzunez, modu orekatuan babestuz oinarrizko...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
2022ko Irisgarritasun Unibertsalaren Plan Operatiboa da Nafarroako Gobernuak hartutako konpromiso irmoa Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioan zehaztutako helburuak eta erronkak lortzeko, eta, zehazki, Irisgarritasun Unibertsalari buruzko ekainaren 14ko 12/2018 Foru Legearen helburuak eta erronkak betetzeko. Gainera, plan horren bidez betetzen da aipatutako foru legearen lehen xedapen gehigarrian aurreikusitakoa. Besteak beste, honako helburu hauek ditu: ●  ALDAKETAN zentratutako plana izatea. 12/2018 Foru Legean desiratutako eta...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Bizikidetzazko eta berdintasunezko legegintzaldi berritzaile eta aurrerakoi baterako 2019-2023 programa Akordioan ezartzen da ekinbide legegilearen eta gobernurako ekinbidearen ardatz nagusietako bat izanen dela desberdinkerien aurkako borroka, berdintasuna eta nafar gizarte pluralaren bizikidetza. Ekintzarako funtsezko hamar ardatz nagusietako bat da apustu egitea bakearen, oroimenaren, bizikidetzaren eta indarkeriaren deslegitimazioaren alde, eta aldarrikatzea gure foru komunitatearen aniztasuna aurrerabiderako balio bat dela. Urriaren 30eko 266/2019 Foru Dekretuak Migrazio Politiketako...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
SARRERA. ZER DA ETA ZERTARAKO BALIO DU? Gizarte-erakundeek Boluntariotzaren 2014ko Estrategia definitzeko egindako partaidetza-ahaleginaren ondotik, beharrezkotzat jo zen departamentuarteko koordinazio-tresna operatibo bat eraikitzea. Horretarako, ekintza-plan bat zehaztu zen, aurreko legealdian (2015etik 2019ra artean) departamentu bakoitzean egindako ahalegina orientatzen eta agerian jartzen zuena. Gobernuak xedetzat hartu zuen boluntarioak berreskuratzeko aurrerapausoak ematea, boluntarioen premia zegoela hauteman baitzen. Helburu horrekin onartu zen Boluntariotzaren 2018-2020 Ekintza...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
                                                                                                 "Bizikidetzazko eta berdintasunezko legegintzaldi berritzaile eta aurrerakoirako 2019-2023 aldirako programa akordioa"ren helburu nagusien artean daude desberdintasunaren aurka borroka egitea eta Nafarroako gizarte anitzaren esparruan...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Hezkuntza Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Hezkidetzako esparru-plan bat garatzea eta finkatzea, ikastetxeak indarkeriarik eta sexismorik gabeko ikastetxe bihurtzeko, gizonen eta emakumeen arteko Berdintasuna bermatzea helburu duen apirilaren 4ko 17/2019 Foru Legea betetzeko. 92/2021 FORU AGINDUA, irailaren 30ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita Hezkuntza Departamentuaren Hezkidetza Plana, 2021-2023 aldirako
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
                                                                                                   “Bizikidetzazko eta berdintasunezko legegintzaldi berritzaile eta aurrerakoirako programa-akordioa”k funtsezko helburuen artean aipatzen ditu desberdinkeriaren aurkako borroka, aukera-berdintasuna eta Nafarroako gizarteko...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
2017ko martxoan onartu zen Nafarroako Ekonomia Sozialaren 2017-2020 aldirako I. Plan Integrala (ESPI I), sektorearen eskari historikoari erantzunez eta Nafarroako Gobernuarekin eta CEPES Nafarroarekin elkarlanean. Planak bost ildo estrategiko zituen: enplegu jasangarria eta kalitatezkoa; berrikuntza soziala; enpresa garapena; partaidetzazko gobernamendua; eta garapen sektoriala; 16 helburu eta 50 jarduketa zehatz, osotara. Hiru urte geroago, Ekonomia Sozialaren I. Plan Integralaren balantzea egin ondoren eta planaren emaitza ona izan zela ikusirik, Enpresa Politikaren, Nazioarteko...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Nafarroako emakume eta gizonen arteko berdintasunerako Plan Estrategikoa 17/2019 Berdintasunerako Legea garatzeko plangintza publikorako tresna nagusia da. Nafarroako Foru Komunitatean emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorra bultzatzeko zeharkako helburu eta neurriak bilduko ditu. Planak sei urteko indarraldia du, eta Nafarroako Gobernuaren, toki-erakundeen eta unibertsitateen berdintasun-politika zuzendu eta aholkatuko du. Horrez gain, eragile sozial eta ekonomikoentzat, elkarteentzat eta Nafarroan berdintasunaren eta emakumeen herritartasun-eskubideen alde lan egiten duten...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Lurralde Kohesiorako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
2030erako Mugikortasun Iraunkorraren Plan Zuzentzaileak mugikortasun aktiboa sustatzea du lehentasun, hau da, motorrik gabeko joan-etorriak, oinez eta bizikletaz, sustatzea. Garatu beharreko jarduerei ekiteko, ezinbestekoa da ekintzak, lehentasunak, eragileak eta beharrezko baliabideak identifikatzeko plangintza operatiboa egitea. ZEIN DA HELBURUA? Nafarroako Foru Komunitatean bizikleta eguneroko joan-etorrietarako, aisialdirako eta turismorako garraiobide seguru gisa erabiltzea ahalbidetuko duen azpiegitura izateko 2030. urtera arte egin beharreko jarduerak identifikatzea. Horrekin...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Nafarroako Gobernuak Nafarroako Nazioarteko 2021-2022 Plana atera du, Nafarroaren eta bertako enpresen nazioartekotzea bultzatzeko helburuarekin. Brexita edo protekzionismo komertziala bezalako faktoreek gero eta aldakorragoa den nazioarteko merkatuan egotea eragiten dute, eta merkatu horren erritmoak ezin dira duela hamarkada batzuetakoekin alderatu. Aldakortasun hori, ezbairik gabe, pandemiak bizkortu egin du. Eszenatoki lehiakor eta aldakor hori bera da mundu osoarentzat, baina Nafarroako enpresak horri aurre egiten dio ezaugarri oso zehatzekin: enpresa txikiak –Nafarroan...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Herritarrekiko Harremanetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
2021-2024 Kanpo Ekintzaren Planaren helburu nagusia izango da  Nafarroa Europan eta munduan kokatzea eragile global gisa, bere komunitatearen aldeko itunak eta lankidetza lortzeko. Horretarako, “Nazioartekotze instituzionala” eta “diplomazia paraleloa” izeneko bi tresna erabiliko dira, hau da, Europako eta munduko erakunde eta sareetan presentzia ofiziala sustatu eta koordinatuko da, Nafarroaren interes estrategikoetara gure Erkidegorako garrantzitsuak diren informazio eta ekimen guztiak monitorizatu eta itzultzeko eta funtsak eta aukerak erakartzen laguntzeko...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Nafarroako Gobernua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Medikuntza Pertsonalizatuak bilakaera handia dakar berekin praktika medikoa bideratzeko moduan, biomedikuntza/genetika/genomika eta iraunkortasunetik sortutako ezagutza zientifikoaren bitartez, osasun arretaren erdigunean jartzen baitu pertsona. Medikuntza berri honek aldaketa eta hobekuntza nabarmenak eraginen ditu osasun sisteman, eta, gainera, berrikuntzaren eta garapenaren eragile bihurtuko da datozen urteetan. Teknologia eta ezagutza berri horiek hainbat herrialdetako osasun sistemetan ezartzeko, estrategia bat behar da, herrialde eta lurralde bakoitzaren premien eta baliabideen arabera...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Herritarrekiko Harremanetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
2019-2023 legealdiko Nafarroako Gobernurako Programa Akordioan Euskararen II. Plan Estrategikoa prestatzea jaso zen. Hala bada, Nafarroako Gobernuak konpromisoa hartu zuen bere hizkuntza politikari esparru ordenatu, koherente eta ebaluagarri bat ezarriko duen plangintza estrategikoa emateko, Euskararen I. Plan Estrategikoa (2016-2019) izan zenari jarraipena emanez. Bestalde, 303/2019 Foru Dekretuak, azaroaren 6koak, Euskarabidea - Euskararen Nafar Institutua erakunde autonomoaren estatutuak onesten dituenak, Euskarabidearen eskumen eta eginkizunei dagokienez, honako hau ezarri zuen:...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Gazteriaren III. Foru Planak (2021-2023) jarraitu eta hobetu egin nahi du, neurri handi batean, Nafarroako Gazteriaren Institutuak (NGI) Gazteen II. Planean egindako lana. Plan horren ekintzen ebaluazioa Nafarroako Gobernu Irekiaren Atari honetan bertan azaldu zen. NGI-rentzat  erronka bat izan da III. Foru Plan honi heltzea, erakundeak Covid-19ren aurrean emandako erantzunaren esparruan; izan ere, gazteen egoerak (bizimoduak aldatzea) eta hari lotutako erakunde eta instituzioen egoerak prestakuntza eta egokitzapen lan esanguratsua eskatu digute. Egungo errealitateak gizarte-...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Nafarroako Gobernuak konpromiso irmoa du Gobernu Irekiarekin.   Gobernu Irekiaren Plana sartu da Nafarroa Suspertu 2020-2023 Planean; 170. neurria da, eta neurri nabarmenen artean dago. Horrek adierazten du apustu argia egiten dela Gobernu Irekiaren Planak eta neurriek pandemiaren ondoren Nafarroa suspertzeko izanen duten garrantziaren alde. ZER DA Gobernu Irekia?   Gobernu Irekia da kontzeptu bat, eta horretan biltzen dira gobernantza aurreraturako ezinbestekoak diren elementuak, hala nola HERRITARREN PARTE-HARTZEA, GARDENTASUNA, KONTUAK EMATEA eta DATU PUBLIKOAK IREKITZEA...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Nafarroako Gobernuko Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuak 2019ko irailean ekin zion planifikazio estrategikoko prozesu bat lantzeari, Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzua (NSZ) etorkizunerako jarduketa-ildo argiez hornitzeko.   Horretarako, 2019ko urrian, Nafarroako Gobernuko Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Barneko zuzendari nagusiak Nafarroako Suhiltzaileen Zuzendaritzari eskatu zion plan estrategiko berri bat prestatzeko 2020-2023 laurtekorako, zerbitzua 2030ean izan datekeena erakutsiko diguna....
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Nafarroako Parlamentuaren X. legegintzaldian (2019-2023), PSN, Geroa Bai, Ahal Dugu Navarra-Podemos eta Izquierda-Ezkerra talde parlamentarioek akordio programatiko bat lortu zuten Nafarroako Gobernua osatzeko. Akordio programatiko horren esparruan, alderdi sinatzaileek ekintza politikoko ardatzak garatzeko gutxieneko eduki bat hitzartu zuten. Gauzak horrela, “3.10 Funtzio Publikoa, Justizia eta Barnea” izeneko 3. atalean badaude 8 puntu, Foruzaingoari buruz adostutako eduki programatikoak biltzen dituztenak. Akordio programatiko hori oinarri harturik, 2019ko irailean,...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Erauzketa industrien hondakinak kudeatzeari eta meategiko jarduerek ukitzen duten espazioa babestu eta lehengoratzeari buruzko ekainaren 12ko 975/2009 Errege Dekretua aplikatuz, herritar interesdunei aditzera ematen zaie prestatzen ari dela Zangozako "Muga" meatze proiektuko A kategoriako meategiko hondakinen instalazioei lotutako kanpoko larrialdi-plana. Proiektu hori Geolcali SLk sustatu du.
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Información pública previa a la declaración de las Zonas de Protección Acústica Especial y la aprobación de los Planes de Acción de Ruido, en el ámbito territorial del Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, correspondiente a la tercera fase de aplicación de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Nazioartean, COVID-19ak eragindako pandemia desafio instituzional, politiko, ekonomiko eta sozial handiena da II. Mundu Gerraz geroztik. Nafarroarentzat eta Espainiarentzat, berriz, handiena Gerra Zibiletik hona. Koronabirusa gure artean dagoela bizi beharko dugu luzaroan, eta, horrez gain, gure eredu sozial eta ekonomikoa jo du bete-betean, haren ezaugarriak aldatzeraino.  Gauzak horrela, beharrezkoa da botere publikoak egoerara egokitzea eta, gainera, oparotasunerako formula berrien sustatzaile ere bihurtzea. Aurrean dugun eredu berriak aurrekoarekin haustea ekarriko duten...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Herritarrekiko Harremanetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Nafarroako Gobernuak bere gain hartu nahi du bizikidetzari dagokionez daukan erantzukizuna, lehentasunezko helburutzat baitauka kalitatezko bizikidetza bat lortzea. “Bizikidetza, berdintasuna, berrikuntza eta aurrerapena oinarri dituen legealdi baterako programa-akordioak” espresuki jasotzen du jarduera-proposamen hau: “Bizikidetzaren, Memoriaren eta Giza Eskubideen Plan Estrategiko bat garatzea, ahalik eta adostasun handiena bilduko duena eta gai horietan jarraitu beharreko ildo estrategikoak erakutsiko dituena”.   Nafarroako Gobernuaren xede irmoa da gure...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
SITNAren  2020-2023rako Plan Estrategikoak nahi du parametro hauen arabera bideratu Sistema: • Datu eta zerbitzu irekiak azpiegitura gisa. • Elkarreragingarritasuna unibertsalizazio eta sarbide berme gisa. • «Sistema» zerbitzu publiko gisa. • Gobernantza zuzenaren eta gardentasunaren ardatz eta euskarri izatea Nafarroako administrazio publikoetan. • Herritarrak izatea helburu, lehentasuna emanez larrialdi zerbitzuei, ekintzailetza babesteari eta lehiakortasuna hobetzeari. • ...
Parte-hartze prozesua:
Itxita

Orriak