Aniztasunari Erantzuteko Plan Estrategikoa

Hesiak hausten. Ikasle guztiendako hezkuntza-erantzun ekitatibo, inklusibo eta kalitatezko baten alde