Dokumentazioa

ARAUDIA

  • 5/2018 Foru Legea, maiatzaren 17koa, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.
  • 7/2017 Foru Dekretua, otsailaren 1ekoa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko burua eta kideak izendatzen dituena. 
  • 13/2018 Foru Dekretua, matxoaren 28koa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko burua zendatzen dituena. 
  • Arauak, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren antolaketari eta funtzionamenduari buruzkokoak.

 
TXOSTENAK

  • Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren txostena, Gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeari buruzko Foru Legerako aurreproiektuaren ingurukoa.

 
KONTSULTAK

 
MEMORIAK

  • Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren jarduera gardentasunaren arloan. 2017.

 
GIDAK