Dokumentazioa

ARAUDIA

 • 5/2018 Foru Legea, maiatzaren 17koa, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.
 • 7/2017 Foru Dekretua, otsailaren 1ekoa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko burua eta kideak izendatzen dituena. 
 • 13/2018 Foru Dekretua, matxoaren 28koa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko burua zendatzen dituena. 
 • 304/2019 Foru Dekretua, azaroaren 6koa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko kideak izendatzen dituena.
 • 18/2020 Foru Dekretua, otsailaren 19koa, Hugo López López jauna Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko kide izendatzen dituena. 
 • Arauak, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren antolaketari eta funtzionamenduari buruzkokoak.

 
TXOSTENAK

 • Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren txostena, Gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeari buruzko Foru Legerako aurreproiektuaren ingurukoa.
 • Kontu irekiak:
  • 2022ko kontu irekei buruzko publizitate aktiboko betebeharrak bete diren aztertzeko txostena.
  • 2021ko kontu irekei buruzko publizitate aktiboko betebeharrak bete diren aztertzeko txostena.
  • 2020ko kontu irekei buruzko publizitate aktiboko betebeharrak bete diren aztertzeko txostena.

 
KONTSULTAK

 • C 01/2019 kontsulta, ekainaren 3koa. Informazioa eskuratzearen irismen subjektiboa.
 • C 02/2019 kontsulta, uztailaren 3koa . 59/2013 Foru Dekretua aplikatzea dirulaguntzen onuradun diren toki entitataeei. 59/2013 Foru Dekretuaren indarraldia.

 
MEMORIAK

 • Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren jarduera gardentasunaren arloan. 2022.
 • Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren jarduera gardentasunaren arloan. 2021.
 • Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren jarduera gardentasunaren arloan. 2020.
 • Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren jarduera gardentasunaren arloan. 2019.
 • Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren jarduera gardentasunaren arloan. 2018.
 • Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren jarduera gardentasunaren arloan. 2017

 
GIDAK

 
PUBLIZITATE AKTIBOAREN EBALUAZIOA

 • Gardentasunaren Egoeraren Azterketa Nafarroako Toki Entitateetan. 2019.
 • Sozietate publikoetako goi-kargudunen publizitate aktiboa betetzearen ebaluazioa. 2020.

 
BESTELAKOAK

Espainian gardentasuna bermatzeko organoek osatzen duten Gardentasunerako Kontseiluen eta Mandatarien Sareak sinatutako adierazpena. 2019ko urriaren 2a.
Espainian gardentasuna bermatzeko organoek osatzen duten Gardentasunerako Kontseiluen eta Mandatarien Sareak sinatutako adierazpena. 2018ko irailaren 28a.