Foruzingoaren Estrategia

Polizia-eredua zehaztu ondoren, Foruzaingoaren estrategia formulatzeari ekiten zaio. Estrategia hori 5 ardatzetan egituratzen da, eta ardatz horietan artikulatzen dira 2020-2023 aldian lortu beharreko helburuak eta proiektuak:

  1. Pertsonen talentua, garapena eta konpromisoa sustatzea
  2. Inteligentzian eta interes-taldeekiko lankidetzan oinarritutako polizia-eredua.
  3. Trafikoko eskumena transferitzea
  4. Modernizazioa eta garapen teknologikoa
  5. Etengabeko hobekuntza eta bikaintasuna prozesuetan

Aurreko ataletan deskribatutako 5 ardatz estrategikoetako bakoitza banatzen da 13 lan-ildotan, 38 helburu estrategikotan eta 27 proiektutan, bakoitza bere ekintzarekin:

  1. Lan-ildoak (LI): Erakundeak aldi horretan garatu nahi dituen funtsezko gaien barne-kategorizazioa.
  2. Helburuak: Lan-ildo eta ardatz bakoitzari lotutako erronka edo xede espezifikoak, Planean zehaztutako ikuspegia lortzeko bete beharrekoak.
  3. Proiektua: Helburuak betetzeko abian jarri eta gauzatu beharreko ekintza nagusiak, lan-ildoen arabera multzokatuak.
  4. Ekintzak: Iraupen jakin batekin garatu beharreko ekimen zehatzak, proiektuen zati gisa.