Emakume eta gizonen arteko berdintasunerako Nafarroako Plan Estrategikoari ekarpenak egiten laguntzeko, planaren lau ardatzei dagozkien lau dokumentutan banatu da atariko plana. JENDAURREAN JARTZEKO FASEAN EKARPENAK EGITEKO GAKOAK dokumentuan, parte-hartze prozesuaren gertaera garrantzitsuenak azaltzen dira. 

I LERRO ESTRATEGIKOA: Genero-ikuspegia foru- eta toki-administrazioen gobernantza-ereduan txertatzea

II LERRO ESTRATEGIKOA: Genero-berdintasuna barne duen eredu sozioekonomiko baterantz aurrera egitea

III LERRO ESTRATEGIKOA: Emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzea

IV LERRO ESTRATEGIKOA: Gizarte zibilaren protagonismoa sustatzea

Ikusi Plan Estrategikoari egin zaizkion ekarpen guztiak.

Aldi berean, kontraste bat egingo da berdintasunaren arloan eta emakumeen aurkako indarkeriaren arloan lan egiten den erakunde-guneekin.

Herritarren zein erakunde-guneen ekarpenen emaitzak aztertu, eta Emakume eta gizonen arteko berdintasunerako Nafarroako Plan Estrategikoan (2022-2027) txertatuko dira.