Aurretiko fasea

Gaur egun, COVID-19aren pandemiak etorkizunean izan ditzakeen ondorioak zehazki ezagutzen ez ditugula, pentsa dezakegu gazteak, oraina eta etorkizuna diren aldetik, egoera horrek dakartzan ondorio sozioekonomikoen aurrean zailtasun handiei aurre egin beharko dien kolektiboetako bat izango direla. Eta hori guztia, gure Erkidegoko belaunaldi gazteenen errealitatea azken urteetan izandako krisiek markatzen dutela ahaztu gabe (2010eko hamarkadaren hasieran eta gaur egun 2020ko hamarkada berri honen hasieran). Horregatik, ezinbestekoa da Gazte Plan berriak egoera horri aurre egiteko beharrezkotzat jotzen duguna islatzea, elkarlanean, aliantzetan oinarrituta eta elkarlanean.
 
2021-2023 aldirako III. Gazteria Plana, Nafarroako gazteen egoerari buruz aldez aurretik egindako 2020ko Gazte Diagnostikoaren emaitzetatik eta 2020-2023 aldirako Gazteriaren Foru Estrategiaren edukietatik abiatzen dena, Estrategia horretan garatzen diren Egiturazko eta Zeharkako Ardatzen inguruan egituratuta dago.