Lanketa

2021-2026 aldian Nafarroako Kulturen Arteko Bizikidetzaren Estrategia prestatzeko bultzatzen den partaidetza-prozesua hainbat fase eta ekintzatan banatuta dago, aldi berean joateko, batetik, dokumentuak biltzen eta aztertzen, eta, bestetik, harremanak eta zuzeneko komunikazioa sortzen errealitatearen ezagutza zuzena duten pertsonekin, beren esperientzia aberasgarria baita.

Helize laukoitzaren ikuspegia txertatu da, gainditu nahi baitira hiru partaidetza-maila tradizionalak (herritarrak, teknikariak eta erakundeak); hala, hiru maila horiek zeharka aplikatu dira edozein lurraldetan boterea eta eguneroko bizitza egituratzen duten lau sektoreetan (administrazio publikoa, gizarte zibila, enpresa eta akademia).