Aktiboa

Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 4/2016, de 27 de enero, por el que se regula el símbolo oficial del Gobierno de Navarra y su utilización.

Fitxa

Departamentua: 
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Secretaría General Técnica
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Partaidetza: 

Presentación de alegaciones y/o sugerencias desde el 18 de octubre hasta el 18 noviembre  de 2019.
Pueden formular sus opiniones y aportaciones a través de correo electrónico.

Gaurkotze data: 
2019/10/18, Ostirala

Atletismoko Kirol teknikari tituluaren curriculumari buruzko Foru Dekretuaren Proiektua.

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Lanbide Heziketaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Partaidetza: 

Parte-hartze publikorako epea, 2019ko urriaren 16tik azaroaren 16ra  egonen da irekita.
Zuen iritziak eta ekarpenak posta elektronikoz helaraz ditzakezue.

Hasiera emateko foru-agindua: 
49/2019 Foru Agindua, ekainaren 10ekoa
Gaurkotze data: 
2019/10/16, Asteazkena

Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se aprueba el reglamento técnico de la Producción Integrada de la Alcachofa.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Agricultura
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Partaidetza: 

Mediante correo electrónico a joaquin.resano.egea@navarra.es

Fecha límite de presentación de sugerencias: 31 de octubre de 2019
Concluído el trámite, se informará en este mismo espacio de la consulta planteada.

Dokumentazioa: 
Gaurkotze data: 
2019/10/11, Ostirala

Herritarren parte-hartze prozesu bat abiatzea, Nafarroan, 2020rako, etxebizitza babestuak eta haien eranskinak saltzeko gehieneko prezioak finkatu aitzin

Fitxa

Departamentua: 
Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Etxebizitza Zuzendaritza Nagusia
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Partaidetza: 

Parte-hartze publikorako epea,2019ko irailaren 27tik urriaren 21era egonen da irekita.

Zuen iritziak eta ekarpenak posta elektronikoz helaraz ditzakezue.

Hasiera emateko foru-agindua: 
8/2019 Foru Agindua, irailaren 25ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2019/09/27, Ostirala

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Honako espediente hau jendaurrean jartzen da, maiatzaren 8ko 56/2019 Foru Dekretuaren 7. artikuluak ezarritakoaren ondorioetarako (foru dekretu horren bidez arautu zen parke eolikoetarako baimena Nafarroan):

Eskatzailea: Eólica Cabanillas, SLU.

Xedea: proiektua jendaurrean jartzea, honako helburu hauekin: aurretiazko administrazio baimena, eraikitzeko baimen administratiboa eta onura publikoaren deklarazioa lortzeko eta ingurumen arloan dagokion tramitazioa egiteko.

Instalazioen deskribapena: oraingo MTorres TWT-1500 haize-sorgailuaren eta beste 3 Ecotecnia ECO-44 haize-sorgailuren ordez Acciona AW148-3.300 KW T120 haize-sorgailu bat jartzea Serralta parke eolikoan, Cabanillasen.

Proiektua baimentzeko eskumena duen organoa: Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Epeak: “30 egun, NAOn argitaratzen denetik”

Interesdun guztiek alegazioak egin ditzakete hemen:

-Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez, Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuari zuzenduta,

-aurrez aurre, aipatutako zerbitzuan (Tomás Caballero parkea 1, 31005 Iruña),

-Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako lekuetan, 30 egun balioduneko epean (larunbatak, igandeak eta jaiegunak zenbatu gabe) testu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
 

Alegazioak aurkezteko azken eguna: 2019ko azaroak 20a

Gaurkotze data: 
2019/10/08, Asteartea

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. artikuluan eta energia elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta hornidura egiteko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 125. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, jendaurrean jartzen da honako administrazio baimen honen eskaera:
 
Eskatzailea: Solen Desarrollos, SL.

Xedea: proiektua eta ingurumen eraginaren azterketa jendaurrean jartzea, honako helburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea, aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena lortzea, eta onura publikoa berariaz aitortzea.

Instalazioen deskribapena: “PSF Ebro II” Eguzki instalazio fotovoltaikoaren proiektua, 26 MWpkoa, Fontellasko udal mugapean.

Proiektua baimentzeko eskumena duen organoa: Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia.
 

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Epeak: “30 egun, NAOn argitaratzen denetik”

Interesdun guztiek alegazioak egin ditzakete hemen:

-Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez, Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuari zuzenduta,

-aurrez aurre, aipatutako zerbitzuan (Tomás Caballero parkea 1, 31005 Iruña),

-Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako lekuetan, 30 egun balioduneko epean (larunbatak, igandeak eta jaiegunak zenbatu gabe) testu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
 

Alegazioak aurkezteko azken eguna: 2019ko azaroak 20a.

Gaurkotze data: 
2019/09/20, Ostirala

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la aprobación del Decreto Foral que establezca la forma en que se distribuirá anualmente los recursos del Fondo de Residuos y la forma en la que se acreditará la consulta al Ente Público de Residuos de Navarra, acerca de:

  1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  3. Los objetivos de la norma.
  4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

 

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Economía Circular y Agua
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/09/17, Asteartea

Información pública del Estudio de Afecciones Ambientales del proyecto de Planta Fotovoltaica flotante en la Balsa de Ezkoiz en Zolina (Valle de Aranguren), sometido al régimen de autorización de afecciones ambientales (artículo 35.2 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.)

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Negociado de Evaluación Ambiental
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Se somete el proyecto a Información Pública durante un periodo de 30 días a partir de su publicación en el BON.

Las aportaciones al proyecto se realizarán, hasta el 22 de noviembre de 2019:

a través del correo electrónico: seccion.evaluacion.ambiental@navarra.es
en una instancia general en la sede del Departamento (c/ González Tablas, nº 9),
en las oficinas del área del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
en cualquier oficina del Gobierno de Navarra
a través del registro general electrónico.
Gaurkotze data: 
2019/10/10, Osteguna

Ingurumen ukipen azterlanaren proiektua jendaurrean jartzea, ingurumen ukipenetarako baimenaren araubidearen mende baitago (abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 35.2 artikulua; foru dekretu horrek Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onetsi zuen.) 

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Lurralde eta Paisaia Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Proiektua jendaurrean edukiko da, 30 egunez, NAOn argitaratzen denetik hasita.

Proiektuari honela eginen zaizkio ekarpenak 2019ko urriaren 10tik azaroaren 22ra:

•Posta elektronikoaren bidez:  Eskabide orokorra aurkeztuz, Departamentuaren egoitzan (González Tablas kalea 9),
• Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko departamentuko arloaren bulegoan
• Nafarroako Gobernuaren edozein bulegotan
• Erregistro orokor elektronikoaren bidez.
Gaurkotze data: 
2019/10/10, Osteguna

Nafarroako Memoria Historikoaren Tokien 29/2018 Foru Legean, abenduaren 26koa, ezarritakoaren arabera, Memoria Historikoaren Toki bezala deklaratzeko eta hala inskribatzeko prozedura abiatzen duen ebazpena jendaurrean jartzen da.

Fitxa

Departamentua: 
Herritarrekiko Harremanetako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusia
Proposamen mota: 
Deklarazioa
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/08/29, Osteguna

Orriak

Subscribe to RSS - Aktiboa