Aktiboa

Nafarroako Justizia Kontseilua sortzen duen Foru Dekretuaren Proiektu bat egitea, partaidetza- eta lankidetza-foro bat aktibatzeko; foro horretan, justiziaren zerbitzu publikoaren prestazioan inplikatutako sektore guztiek modu eraginkorrean laguntzen ahalko dute erabakiak hartzeko prozesuan.

Fitxa

Departamentua: 
Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Justizia Zuzendaritza Nagusia eta Idazkaritza Tekniko Nagusia
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Partaidetza: 

Zabalik dago parte-hartze publikorako epea, 2020ko irailaren 21etik urriaren 9ra bitarte

Iritziak eta ekarpenak posta elektronikoaren bidez bidal daitezke

Hasiera emateko foru-agindua: 
24/2020 Foru Agindua, irailaren 14koa, Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2020/09/21, Astelehena

Nafarroako Memoria Historikoaren Tokien 29/2018 Foru Legean, abenduaren 26koa, ezarritakoaren arabera, Memoria Historikoaren Toki bezala deklaratzeko eta hala inskribatzeko prozedura abiatzen duen ebazpena jendaurrean jartzen da.

Fitxa

Departamentua: 
Herritarrekiko Harremanetako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusia
Proposamen mota: 
Deklarazioa
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Epea: "irailaren 18tik urriaren 18ra"

Interesdun guztiek alegazioak egin ditzakete  hemen:

-Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokor Elektronikoa, Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritzari zuzenduta,

-Edozein, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako lekuetan aurkezten ahalko dira.

Gaurkotze data: 
2020/09/18, Ostirala

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se desarrolla la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en la Comunidad Foral de Navarra, acerda de:

 • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 • c. Los objetivos de la norma.
 • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Ganadería
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Abierto plazo para consulta pública desde el 9 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2020.

Pueden formular sus opiniones y aportaciones a través del correo electrónico.

Concluido el trámite, se informará en este mismo espacio del resultado de la consulta planteada. 

Hasiera emateko foru-agindua: 
Orden Foral 154/2020, de 3 de septiembre de 2020
Dokumentazioa: 
Gaurkotze data: 
2020/09/08, Asteartea

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representan que potencialmente pudieran verse afectadas por la futura norma que pretende regular los requisitos de autorización y funcionamiento de los centros y servicios de carácter social de la Comunidad Foral de Navarra, acerca de:

 1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 3. Los objetivos de la norma.
 4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Osasun Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Secretaría General Técnica Departamento de Salud
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Abierto plazo para consulta pública  desde el 4 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2020.

Pueden formular sus opiniones y aportaciones a través del correo electrónico.

Concluido el trámite, se informará en este mismo espacio del resultado de la consulta planteada. 

Hasiera emateko foru-agindua: 
Orden Foral 250E/2020, de 3 de septiembre, de la Consejera de Salud
Gaurkotze data: 
2020/09/04, Ostirala

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Egintza: proiektua eta ingurumen eraginaren azterketa jendaurrean jartzea, honako helburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea, aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena lortzea, eta onura publikoa berariaz aitortzea.
 
Eskatzailea: Sociedad Bodegas Pagos de Araiz SA
Kokapena: Erriberriko udal-mugartea.
Ezaugarriak: “Araiz” eguzki-instalazio fotovoltaikoa, 49,9 MWp-koa, eta haren ebakuazio-azpiegiturak (220/30 kV-eko “Araiz” azpiestazio jasotzailea eta 220 kV-eko “SET Araiz-SET Olite Promotores” linea elektrikoa).

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Ebaluazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Epeak: 30 egun baliodunekoa, ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Interesdun guztiek alegazioak egin ditzakete:

-Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokor Elektronikoan Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuari zuzenduta

-Zerbitzu horretara joanda (Tomás Caballero parkea 1, 31005 Iruña)

-Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan adierazitako tokietako edozeinetan, 30 egun balioduneko epean (larunbat, igande edo jaiegunak kontatu gabe), iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Alegazioak aurkezteko azken eguna: 2020ko azaroak 4a

Gaurkotze data: 
2020/09/22, Asteartea

Aldez aurreko kontsulta honen xedea da doako laguntza juridikoa arautuko duen foru dekretua prestatzearen eraginpean gerta litezkeen herritarren iritzia eta ordezkaritza handiena duten erakundeena jasotzea, honako arlo hauen ingurukoa:

 1. Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
 2. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
 3. Arauaren helburuak.
 4. Egon litezkeen beste aukera batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak).

Egungo erregelamendua egokitzeko indarrean sartu zenetik egin diren lege-aldaketetara, zeinek eragiten dieten arauaren funtsezko alderdiei.

Fitxa

Departamentua: 
Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Justiziako Gizarte Zerbitzua
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Disenua
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Dokumentazioa: 
Gaurkotze data: 
2020/08/24, Astelehena

Proyecto de Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se establecen limitaciones en lo relativo a la utilización de los productos fitosanitarios que contengan la materia activa prosulfocarb en el cultivo de cereal de invierno en 2020

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Agricultura
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Prozesu arauemailearen egoera: 
Jendaurreko informazioa
Partaidetza: 

Plazo de presentación de alegaciones: Del 21 de agosto al 10 de septiembre de 2020.
Modo de presentación: Correo electrónico

Gaurkotze data: 
2020/09/21, Astelehena

Apirilaren 4ko 21/2019 Foru Legearen azken xedapenetako bigarrenean jasotako lege agindua betetzea, hau da, fundazioei buruzko foru legea aldarrikatzea, Nafarroako fundazioen erregulazioa Konpilazioari, Nafarroako Foru Berriari, aipatutako foru legeak eman zion testura egokitzeko helburuarekin.

Fitxa

Departamentua: 
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Gobernu Idazkaritza eta Araugintzako Zerbitzua
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
86/2020 Foru Agindua, uztailaren 30ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaio Nafarroako Fundazioei buruzko Foru Legearen aurreproiektua prestatzeko prozedurari
Oharrak: 
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Legearen 133.1 zenbakian xedatutakoari jarraituz, aldez aurreko kontsulta ez da beharrezkoa
Gaurkotze data: 
2020/08/19, Asteazkena

Aldez aurreko kontsulta, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko foru dekretu berrian arautzen diren oinarrizko alderdiak garatuko dituen foru agindu baten argitalpenaren eraginpean gerta litezkeen herritarren iritzia eta ordezkaritza handiena duten erakundeena jasotzeko. Gai hauek aztertuko dira:

a. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak
b. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
c. Arauak zer helburu dituen.
d. Aukeran dauden beste alternatiba batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak).

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzua
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
70/2020 Foru Agindua, abuztuaren 12koa, Hezkuntzako kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2020/08/17, Astelehena

Aldez aurreko kontsulta honen xedea da iritziak jasotzea, kontsulta eginez foru agindu jakin bat aldatzeko proiektuaren eraginpean gerta litezkeen herritarrei eta ordezkaritza handieneko erakundeei. Foru agindu hori da Euskara (Nafarroa) irakaskuntza espezialitatea ezartzen duena. Gai hauek aztertuko dira:


a. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak
b. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
c. Arauak zer helburu dituen.
d. Aukeran dauden beste alternatiba batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak).

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzua
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
67/2020 Foru Agindua, abuztuaren 12koa, Hezkuntzako kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2020/09/10, Osteguna

Orriak

Subscribe to RSS - Aktiboa