Aktiboa

Foru aginduaren proiektua, zeinaren bidez Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuekin irakasle lanpostuetan aritu nahi duten izangaien zerrendak kudeatzeko arauak onesten dituena

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Partaidetza: 

Zabalik dago parte-hartze publikorako epea, 2020ko otsailaren 17tik martxoaren 9ra

Iradokizunak posta elektronikoaren bidez bidal daitezke.

 

Hasiera emateko foru-agindua: 
119/2019 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2020/02/17, Astelehena

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusia

Aldez aurreko kontsulta honen xedea da Nafarroako Partaidetza Demokratikoari buruzko martxoaren 22ko 12/2019 Foru Legea garatzen duen  foru dekreturako proiektua prestatzearen eraginpean gerta litezkeen herritarren iritzia eta ordezkaritza handiena duten erakundeena jasotzea, honako arlo hauen ingurukoa:

 1. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
 2. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
 3. Arauak zer helburu dituen.
 4. Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauak edo arau ez direnak).

Fitxa

Departamentua: 
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Kontsulta publikorako epea 2020ko otsailaren 17tik apirilaren 14ra egonen da irekita.

Zuen iritziak ekarpenak eginez edo posta elektronikoz helaraz ditzakezue.

Behin tramitea amaituta, hemen bertan adieraziko da zein izan den planteatutako kontsultaren emaitza. 

 
Dokumentazioa: 
Gaurkotze data: 
2020/02/17, Astelehena

Nafarroako Gobernuak bere gain hartu nahi du bizikidetzari dagokionez daukan erantzukizuna, lehentasunezko helburutzat baitauka kalitatezko bizikidetza bat lortzea. “Bizikidetza, berdintasuna, berrikuntza eta aurrerapena oinarri dituen legealdi baterako programa-akordioak” espresuki jasotzen du jarduera-proposamen hau: “Bizikidetzaren, Memoriaren eta Giza Eskubideen Plan Estrategiko bat garatzea, ahalik eta adostasun handiena bilduko duena eta gai horietan jarraitu beharreko ildo estrategikoak erakutsiko dituena”.
 
Nafarroako Gobernuaren xede irmoa da gure komunitateko bizikidetza-giroa hobetzea, eta hala erakusten du Agenda 2030en Garapen Jasangarriko Helburuak (ODS) bere egiteak, hau baita 16. helburua, “Bakea, justizia eta erakunde sendoak” izenburukoa: bakearen kulturan murgildutako erkidegoak eratzea, indarkeria baztertuta gatazkak ebazteko tresna gisa, norbanakoen eta taldeen giza eskubideetan oinarritutako justizia bat garatuz eta herritarrentzat egonkorrak eta fidagarriak izango diren erakundeak indartuz.
 
Nafarroako I. Bizikidetza Plan Estrategikoa prestatu eta garatzeak aukera emango digu, epe ertainean, Nafarroako bizikidetzari buruzko azterketa-, analisi- eta eztabaida-guneak irekitzeko, eta horrek berehalako ondorio hauek izango ditu:

Diagnostiko zehatzago eta sakonago bat lortzea Nafarroako bizikidetzaren egoeraz.

Nafarroan bizikidetzaren kalitatea hobetzeko lehenengo jarduera-plana prestatzea.

Parte hartzeko, kudeatzeko eta etengabe ebaluatzeko sistema bat sutatzea, eragile sozial, instituzional eta politiko guztiak inplikatuta Planaren helburu orokorraren inguruan.

Fitxa

Departamentua: 
Herritarrekiko Harremanetako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zerbitzua
Proposamen mota: 
Plana
Proposamenaren fasea: 
Disenua
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Bizikidetzaren Liburu Irekiari  ekarpenak eta iradokizunak egin dakizkioke 2020ko otsailaren 13tik martxoaren 31ra.

Hasiera emateko foru-agindua: 
73E/2019 Foru Agindua, abenduaren 5ekoa, Herritarrekiko Harremanetako Kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2020/02/13, Osteguna

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representan que potencialmente pudieran verse afectadas por la futura norma que pretende regular el procedimiento y los requisitos para la suscripción de convenios singulares de vinculación con centros y servicios sanitarios y sociosanitarios de titularidad privada sin ánimo de lucro, acerca de:

 1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 3. Los objetivos de la norma.
 4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Osasun Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Régimen Jurídico del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Abierto plazo para consulta pública  desde el 13 de febrero hasta el 4 de marzo de 2020.

Pueden formular sus opiniones y aportaciones a través del correo electrónico.

Concluido el trámite, se informará en este mismo espacio del resultado de la consulta planteada. 

Hasiera emateko foru-agindua: 
Orden Foral 54E/2020, de 12 de febrero, de la Consejera de Salud
Gaurkotze data: 
2020/02/13, Osteguna

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Consulta pública previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la modificación de la Orden Foral 61/2018, de 27 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se establece el régimen general para la concesión, gestión y control en la Comunidad Foral de Navarra de ayudas agroambiente y clima (medida 10) y agricultura ecológica (medida 11), incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020, acerca de:

 • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 • c. Los objetivos de la norma.
 • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Agricultura
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Abierto plazo para consulta pública desde el 12 de febrero hasta el 3 de marzo  de 2020.

Pueden formular sus opiniones y aportaciones a través del correo electrónico.

Concluido el trámite, se informará en este mismo espacio del resultado de la consulta planteada. 

Gaurkotze data: 
2020/02/12, Asteazkena

Dirección General de Medio Ambiente

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la propuesta de aprobación del nuevo Decreto Foral de creación de un órgano colegiado de consulta y asesoramiento en materia forestal, que garantice una participación directa de los agentes implicados en el sector forestal
acerca de:

 • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 • c. Los objetivos de la norma.
 • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio Forestal y Cinegético
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Abierto plazo para consulta pública desde el 10 hasta el 28 de febrero  de 2020.

Pueden formular sus opiniones y aportaciones a través del correo electrónico.

Concluido el trámite, se informará en este mismo espacio del resultado de la consulta planteada. 

Hasiera emateko foru-agindua: 
Orden Foral 57/2019, de 29 de octubre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Dokumentazioa: 
Gaurkotze data: 
2020/02/10, Astelehena

Sección de Medio Fluvial

Objeto: Aprobación de los planes directores de ordenación pesquera de las regiones pesqueras de Navarra.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Sección de Medio Fluvial
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Partaidetza: 

Mediante correo electrónico a serjuma@navarra.es

Fecha límite de presentación de sugerencia: 28 de febrero de 2020

Oharrak: 
Consultas públicas previas sobre los planes reguladores de las regiones ciprinículoas y salmonícolas
Gaurkotze data: 
2020/02/10, Astelehena

Establecer los métodos de control de las especies cinegéticas causantes de perjuicios importantes para la salud o seguridad de las personas, para la agricultura, ganadería o para la fauna silvestre

 

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Sección de Régimen Jurídico de Medio Ambiente
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Partaidetza: 

Desde el 10 de febrero hasta el 28 de febrero de 2020 pueden formular sus opiniones y aportaciones a través de  correo electrónico.

Hasiera emateko foru-agindua: 
ORDEN FORAL 5E/2020, de 9 de enero, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Gaurkotze data: 
2020/02/10, Astelehena
Euskara

Interesa adierazteko fitxa sinple honen helburua da identifikatzeko eta harremanetarako informazioa ematea, parte hartzeko foroetara gonbidatu ahal izateko eta Nafarroako Bizikidetzaren Plan Estrategikoaren inguruan sortzen diren jarduera eta berri guztien berri emateko.

Nafarroako Gobernuak Datuaren Agiri Etikoaren lehen zirriborroa aurkeztu du, Adimen Artifizialaren arloan aurrera egiteko premiaren aurrean
 
Foru exekutiboak, Eraldaketa Digitaleko bere politika biziaren barruan, ulertzen du bere esku dauden datu anitzen antolaketa, ustiapena eta azterketa – egunerokoan sortzen diren datu guztiei gehituta – osasuna, lurralde-kohesioa, zerga-sarrera, segurtasuna, hezkuntza eta beste edozein gizarte-esparru hobetzen lagunduko duen premia bat dela. Hala ere, informazio hori guztia etika zorrotzenaren barruan erabili behar da, jasangarritasunaren, berdintasunaren, berrikuntzaren eta gobernu onaren balioekin bat datorren kudeaketa-esparru batean.

Fitxa

Departamentua: 
Nafarroako Gobernua
Ardura duen Unitatea: 
Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusian eta Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusian
Proposamen mota: 
Politika Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/02/07, Ostirala

Orriak

Subscribe to RSS - Aktiboa