Aktiboa

Undefined
Undefined

Irakasleen kidegoetako lanpostuak nola bete arautzen duen apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretua aldatzen duena

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Partaidetza: 

Jendaurrean parte hartzeko epea zabalik dago 2021eko otsailaren 25etik martxoaren 17ra.

Zuen ekarpenak rjurpers@navarra.es posta elektronikoaren bidez helaraz ditzakezue 

edo Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko idazkaritza teknikoko laguntza juridikoko atalari zuzendutako Erregistro Orokor Elektronikoan aurkeztutako instantziaren bidez.

Hasiera emateko foru-agindua: 
87/2020 Foru Agindua, azaroaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2021/02/25, Osteguna

Aldez aurreko kontsulta honen xedea da herritarren iritzia eta ordezkaritza handiena duten erakundeena jasotzea, hain zuzen ere, Hezkuntza kontseilariaren maiatzaren 21eko 49/2013 Foru Agindua aldatzen duena. Horren bidez, erreklamazioen sistema ezarri da Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan ematen diren unibertsitatez kanpoko irakaskuntzetako ikasleak ebaluatzeko prozesuan, araubide bereziko hizkuntzen irakaskuntzei dagokienez, honako arlo hauen inguruan:

a. Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
b. Araua onestea beharrezkoa eta egokia ote den.
c. Arauaren helburuak.
d. Egon litezkeen beste aukera batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak).

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzua
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Kontsulta publikorako epea 2021eko otsailaren 25etik martxoaren 17ra arte egonen da irekita.

Iritziak eta ekarpenak helbide elektroniko honen bidez egin daitezke: sle@navarra.es

Tramitea bukatuta, kontsultaren emaitzaren berri emanen da Gardentasunaren atari honetan bertan.

Hasiera emateko foru-agindua: 
59/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 3koa, Hezkuntza kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2021/02/25, Osteguna

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Egintza: proiektua eta ingurumen eraginaren azterketa jendaurrean jartzea, honako helburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea, aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena lortzea.

Eskatzailea: EDP Renovables España, S.L.U.

Kokapena: Ablitaseko udal-mugartea.

Ezaugarriak: “Tudela II” eguzki-instalazio fotovoltaikoa, 49,986 MWp-koa, eta haren ebakuazio-azpiegiturak.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Interesdun guztiek alegazioak egin ditzakete, idatziz, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzura zuzenduta:

-Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokor Elektronikoan 

-Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan adierazitako tokietako edozeinetan

Epeak: 30 egun baliodunekoa (larunbat, igande edo jaiegunak kontatu gabe), ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Alegazioak aurkezteko azken eguna: 2021eko apirilaren 14a.
 

Gaurkotze data: 
2021/02/25, Osteguna

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Egintza: proiektua eta ingurumen eraginaren azterketa jendaurrean jartzea, honako helburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea, aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena lortzea.

Eskatzailea: EDP Renovables España, S.L.U.

Kokapena: Ablitaseko udal-mugartea.

Ezaugarriak: “Tudela I” eguzki-instalazio fotovoltaikoa, 49,986 MWp-koa, eta haren ebakuazio-azpiegiturak (220/30 kV-eko “Tudela” azpiestazio eta aireako goi tentsioko linea elektrikoa 220 kV-eko “SET Tudela Promotores” azpiestaziora [SAT-11162 espedientean dagoena]).

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Interesdun guztiek alegazioak egin ditzakete, idatziz, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzura zuzenduta:

-Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokor Elektronikoan 

-Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan adierazitako tokietako edozeinetan

Epeak: 30 egun baliodunekoa (larunbat, igande edo jaiegunak kontatu gabe), ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Alegazioak aurkezteko azken eguna: 2021eko apirilaren 14a.
 

Gaurkotze data: 
2021/02/25, Osteguna

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Egintza: proiektua eta ingurumen eraginaren azterketa jendaurrean jartzea, honako ciehelburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea eta aurretiazko administrazio baimena lortzea.

Eskatzailea: EDP Renovables España, S.L.U.

Kokapena: Ablitaseko, Tuterako eta Cascanteko udal-mugarteak.

Ezaugarriak: 400 kV-eko “SET Tudela Promotores” azpiestazio elektrikoa eta 220kV-eko linea elektrikoa SET Tudela azpiestazioraino (Red Eléctrica de España, S.A.U. –rena).

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Interesdun guztiek alegazioak egin ditzakete, idatziz, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzura zuzenduta:

-Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokor Elektronikoan 

-Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan adierazitako tokietako edozeinetan

Epeak: 30 egun baliodunekoa(larunbat, igande edo jaiegunak kontatu gabe), ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Alegazioak aurkezteko azken eguna: 2021eko apirilaren 14a.

Gaurkotze data: 
2021/02/25, Osteguna

Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

En aplicación de diversa normativa (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras y Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental) se realiza la información pública del proyecto arriba indicado, así como de su estudio de impacto ambiental y plan de restauración.

 

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Aurretiko azalpena informazio publikoa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2021/02/23, Asteartea

Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

En aplicación del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se realiza la información pública del proyecto de modificación del plan de restauración arriba indicado.

 

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Aurretiko azalpena informazio publikoa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Dokumentazioa: 
Gaurkotze data: 
2021/02/23, Asteartea

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial

Egintza: proiektua eta ingurumen eraginaren azterketa jendaurrean jartzea, honako ciehelburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea eta aurretiazko administrazio baimena lortzea.

Eskatzailea: Jorge Energy, S.L.

Kokapena: Tuterako udal-mugartea.

Ezaugarriak: 220/400 kV-eko “SET Las Labradas” azpiestazio elektrikoa eta 400 kV-eko linea elektrikoa “SET La Serna” azpiestazio elektrikora (Red Eléctrica de España, S.A.U-rena)..

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Interesdun guztiek alegazioak egin ditzakete, idatziz, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzura zuzenduta:

-Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokor Elektronikoan 

-Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan adierazitako tokietako edozeinetan

Epeak: 30 egun baliodunekoa(larunbat, igande edo jaiegunak kontatu gabe), ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Alegazioak aurkezteko azken eguna: 2021eko apirilaren 9a.

Gaurkotze data: 
2021/02/22, Astelehena

Orriak

Subscribe to RSS - Aktiboa