Itxita

Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuak eta Lehendakaritzako, Berdintasunako, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuak otsailaren 22an itxi zuen parte hartzeko prozesua, eta horretan ekarpen baliotsu ugari jaso dira Datuen erabilerari buruzko manifestu etikoaren (Declaration on Data Use and Algorithm Ethics) lehen bertsioa prestatzeko. Manifestuaren helburua da etika jartzea datuak esportatzeko edozein ekimenen gainetik, herritarren interesak babesteko”.

Baliabide publikoak era efizienteago batean erabili ahal izateko, Nafarroako Gobernuak berrikuntza bultzatu nahi du, tresna digitalen bidez ordenatu eta prozesaturiko datuetan oinarriturik; adimen artifiziala dugu tresna horietako bat: “Tresna horren xedea da pertsonen bizitza hobetzea eta gizarte- nahiz ingurumen-ongizatea bultzatzea; datuen ingeniaritzak dituen ondorioetako bat dugu”.

Nafarroako Gobernuak uste du gordetzen eta biltzen dituen datuak tresna adimendunekin erabiltzeak lagunduko duela 4.0 gobernantza bat gauzatzen; gobernantza mota hori egokia da gobernu-lanen bilakaeran aurrera egiteko, “industria iraultzek ahalbidetu dituzten teknologia aldaketak hartuz”: administrazioaren digitalizazioa, horrek ahalbidetzen duen datuen bilketa zabala, eta algoritmoen eta adimenaren aplikazioa. Horrek guztiak ahalbidetzen du“izapideak bizkortzea, gure ingurunea hobeto ezagutzea eta etorkizuneko zenbait egoera aurreikustea (ezbeharrak, epidemiak...)”. Gainera, datu horiek guztiak erabilita, “erabakiak hartzeko prozesua hobetzen da; izan ere, kudeaketa publikoko aurreko ereduekin erkaturik, fidagarritasun handiagoko ebidentziak hartzen dira oinarri gisa”.

Dena den, informazio horren guztiaren erabilera  “arautu behar da etikarik zorrotzenari jarraikiz, eta kudeaketa-esparruak bat etorri behar du honako balio hauekin: jasangarritasuna, berdintasuna, berrikuntza eta gobernu ona”. Hau izanen da, betiere, gure premisa: “erabilera horren kontu eman eta, horrekin batera, informazioa arreta handiarekin babestu, berrerabilpena bultzatu eta gobernantza egokia lortu eskura dagoen informazio guztiaren analisian oinarriturik”.

Fitxa

Departamentua: 
Nafarroako Gobernua
Ardura duen Unitatea: 
Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusian eta Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusian
Proposamen mota: 
Politika Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/07/30, Osteguna

Aldez aurreko kontsulta honen xedea da herritarren iritzia eta ordezkaritza handiena duten erakundeena jasotzea, hain zuzen ere Nafarroan kirol arloko lanbideak gauzatzeko lehen sorospenetako prestakuntza egiaztatzea arautuko duen foru dekreturako proiektua prestatzearen eraginpean gerta litezkeenenak, honako arlo hauen inguruan:

 1. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
 2. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
 3. Arauak zer helburu dituen.
 4. Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauak edo arau ez direnak).

Fitxa

Departamentua: 
Kultura eta Kirol Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Kirolaren Zuzendariordetza (Nafaffoako Kirolaren Institutua)
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
Nafarroako Gobernuaren Erabakia, 2020ko urtarrilaren 22koa
Gaurkotze data: 
2020/02/05, Asteazkena

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Honako espediente hau jendaurrean jartzen da, maiatzaren 8ko 56/2019 Foru Dekretuaren 7. artikuluak ezarritakoaren ondorioetarako (foru dekretu horren bidez arautu zen parke eolikoetarako baimena Nafarroan):

Eskatzailea: Eólica Pestriz, S.L.

Xedea: jendaurrean jartzea proiektua eta ingurumen eraginaren azterketa, honako helburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea eta aurretiazko administrazio baimena, eraikitzeko administrazio baimena eta onura publikoa deklaratzea lortzea.

Instalazioen deskribapena: “Pestriz” parke eolikoa eta bertatik energia eramateko azpiegiturak (“Pestriz” linea elektrikoa, 66 kV-ekoa, eta 30/66 kV-eko azpiestazioa), Buñuelgo udal-mugartean..

Proiektua baimentzeko eskumena duen organoa: Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzua.
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/05/29, Ostirala

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Objeto: Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la propuesta de modificación de la Orden Foral  98/2015, de 20 de octubre, que regula las normas que regirán la concesión de ayudas para la conservación de recursos genéticos ganaderos mediante el apoyo a las asociaciones de criadores de ganado de Navarra, acerca de:

 • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 • c. Los objetivos de la norma.
 • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Ganadería
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/02/05, Asteazkena

Proiektua jendaurrean paratzea, ingurumen ukipenetarako baimenaren araubidearen mende (abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 35.2 artikulua; dekretu horrek onetsi zuen Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamendua)

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Biodibertsitatearen Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/06/23, Asteartea

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la futura norma que pretende regular los requisitos de autorización y funcionamiento de los centros y servicios de carácter social de la Comunidad Foral de Navarra, acerca de:

 1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 3. Los objetivos de la norma.
 4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Osasun Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Ciudadanía, Aseguramiento y Garantías de la Dirección General de Salud
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/01/30, Osteguna
Undefined

Los objetivos de este taller son los siguientes:

Aldez aurreko kontsulta honen xedea da jakitea zer iritzi duten ondotik aipatzen diren gaiei buruz IKKS 2020 Arauaren eta Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan KKS ezartzeko eta mantentzeko programaren garapenaren eraginpean gerta litezkeen herritarrek eta ordezkaritza handieneko erakundeek:
 1. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
 2. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
 3. Arauak zer helburu dituen.
 4. Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauak edo arau ez direnak).

 

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Antolamenduaren, Prestakuntzaren eta Kalitatearen Zerbitzua
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
3/2020 Foru agindua, urtarrilaren17koa, Hezkuntzako kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2020/02/24, Astelehena

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la futura norma que pretende regular los requisitos de autorización y funcionamiento de los centros y servicios de carácter social de la Comunidad Foral de Navarra, acerca de:

 1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 3. Los objetivos de la norma.
 4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Procede anular la consulta previa dado que, se inició solamente como una modificación puntual del Reglamento de Sanidad Mortuoria referente a la competencia de profesionales en las prácticas de tanatopraxia. Sin embargo, posteriormente, se ha visto la necesidad de ampliar la modificación de la norma a otros aspectos diferentes que no se contenían en la justificación de la consulta  previa que se publicó.

Fitxa

Departamentua: 
Osasun Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Ciudadanía, Aseguramiento y Garantías de la Dirección General de Salud
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/02/13, Osteguna

Dirección General de Medio Ambiente

Establecer las especies que pueden ser objeto de aprovechamiento pesquero en Navarra en el año 2020, así como las zonas, épocas, días y períodos hábiles, según las distintas especies o modalidades y de las limitaciones generales en beneficio de las especies susceptibles de aprovechamiento,así como de las medidas preventivas para su control.
Asimismo, es objeto de la orden foral adoptar medidas de control efectivo de las poblaciones de especies exóticas invasoras mediante la captura y, en su caso, eliminación de los ejemplares capturados.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Sección de Medio Fluvial, Negociado de gestión Piscícola
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Entzunaldiaren tramitea
Hasiera emateko foru-agindua: 
60/2019 de 30 de octubre de la Consejera de la Consejera de Desarrollo y Medio Ambiente
Oharrak: 
Omitida Consulta pública en aplicación de lo dispuesto en los nº 5 y 6 del artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
Gaurkotze data: 
2020/02/13, Osteguna

Orriak

Subscribe to RSS - Itxita