Itxita

Ampliación de la regulación de sujeciones al área de la Enfermedad Mental y al ámbito de los servicios de atención diurna y actualización de la regulación a la metodología de atención centrada en la persona.

Fitxa

Departamentua: 
Eskubide Sozialetako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Secretaría General Técnica de Derechos Sociales y Subdirección de Servicios y Valoración de la Agencia Navarra para el Desarrollo y Autonomía de las Personas
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
Orden Foral 153/2019, de 31 de octubre, de la Consejera de Derechos Sociales
Oharrak: 
Omitida Consulta pública en aplicación de lo dispuesto en los nº 5 y 6 del artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
Gaurkotze data: 
2020/06/17, Asteazkena

4E/2020 EBAZPENA, ekainaren 8koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaie Iruñearen eta mugakide dituen udalerrien arteko muga jurisdikzionaleko marrak berreskuratzeko eta haien hobekuntza geometrikoa egiteko lanei.

Lanen xedea da, batetik, eguneratzea Iruñearen eta mugakide dituen udalerrien arteko muga jurisdikzionaleko marren zehaztapena eta kartografia, indarreko mugak bat etor daitezen lurraldearen egungo errealitate fisiko eta juridikoarekin, eta, bestetik, bermatzea, egungo teknologia erabiliz, bateratuta dagoela Nafarroako Katastroen sistemetan eta oinarrizko kartografia nazionalean dagoen informazio geografikoa.

Dokumentazioa:

Oinarrizko proposamenak:

Fitxa

Departamentua: 
Lurralde Kohesiorako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Toki Entitateentzako Aholkularitza Juridikorako eta Lankidetzarako Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/07/02, Osteguna

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Consulta pública previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la modificación de la Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden Foral 225/2018, de 6 de septiembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se establecen las Unidades de Trabajo Agrario y Renta Unitaria en la Comunidad Foral de Navarra, acerca de:

  • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  • c. Los objetivos de la norma.
  • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario.
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
87/2020, de 9 de junio.
Gaurkotze data: 
2020/08/19, Asteazkena

Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua, eta Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Klima-aldaketari aurre egitea urgentziazko erronka da, gero eta eragin larriagoa izaten ari baita ingurune eta sektore guztietan, ekosistemetan, biodibertsitatean, azpiegituretan eta ekoizpen-sistemetan, gure osasun- eta elikadura-sistemetan izateaz gain.
Hori dela-eta, bere ondorioak arintzeko eta eredu energetiko berri bateranzko trantsizioa prestatzeko lan egiteko konpromisoa hartu behar da, karbono gutxiago erabiltzen duen ekonomia batean oinarrituta, erabilgarri dauden baliabideak eraginkortasun handiagoarekin aprobetxatzeko gai denean, eta energia fosilak, berotegi-efektuko gasen isurpenen eragileak, progresiboki ordeztea planteatzen duenean energia berriztagarriak baliatzeko.
 
Beste erakunde batzuen artean Nafarroako Parlamentuak eta Nafarroako Gobernuak 2019ko irailaren 23an eta 24an, Europako Parlamentuak 2019ko azaroaren 28an eta Espainiako Gobernuak 2020ko urtarrilaren 21ean onartutako klima-larrialdiko deklarazioek eta ekintza klimatiko konprometitu baten aldeko gizarte-mugimenduak Trantsizio Energetikoari eta Klima Aldaketari buruzko Foru Legea, jarduteko esparru juridikoa gauzatuko duena, izapidetzeko beharra eta urgentzia justifikatzen dute.
 
Informaziorako eta eztabaida publikorako testu bat aurkeztu da, zeina, anbizio handiagoko irizpidearekin, 2019ko martxoaren 12a eta uztailaren 27a artean herritarrek parte hartzeko prozesuan aurkeztu zen aurreproiektua berrikustearen emaitza moduan sortu den.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Ekonomia Zirkularreko eta Klima Aldaketako Zerbitzua, eta Trantsizio Energetikoko Zerbitzua
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Jasotako iradokizun eta kontsulten balorazioa
Hasiera emateko foru-agindua: 
Nafarroako Gobernuaren akordioa, 2020ko otsailaren 5ekoa
Gaurkotze data: 
2020/09/11, Ostirala

Xedea da proiektu tekniko batean eguneratzea eta jasotzea Urrotz-Hiriko udal-mugarteko abelbideen trazadurak, eta zehaztea abelbide horien mugak, lehenago mugatu diren edo proiektu sektorialetan sartu diren tarteetan, bat etorriz Ingurumeneko zuzendari nagusiaren irailaren 19ko 41/2019 Ebazpenaren bidez abiarazitako prozedurarekin. Ebazpen horren bidez, onetsi zen Itzagaondoko, Urrotz-Hiriko, Longidako eta Agoizko udal-mugarteetako abelbideetako mugarriak sailkatzeko eta berritzeko eta haien inbentarioa egiteko espedientearen hasiera. (2019ko 213. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, urriaren 28koan)
                                                
Horretarako, dokumentazioa sakon aztertu da, abeltzainei elkarrizketak egin zaizkie eta abelbideak bisitatu dira, zuinketa egiteko xedez. Jarraian ageri den proiektuan islatu da hori, jendaurrean jartzeko.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Basoen eta Ehizaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/07/13, Astelehena

Xedea da proiektu tekniko batean eguneratzea eta jasotzea Itzagaondoko udal-mugarteko abelbideen trazadurak, eta zehaztea abelbide horien mugak, lehenago mugatu diren edo proiektu sektorialetan sartu diren tarteetan, bat etorriz Ingurumeneko zuzendari nagusiaren irailaren 19ko 41/2019 Ebazpenaren bidez abiarazitako prozedurarekin. Ebazpen horren bidez, onetsi zen Itzagaondoko, Urrotz-Hiriko, Longidako eta Agoizko udal-mugarteetako abelbideetako mugarriak sailkatzeko eta berritzeko eta haien inbentarioa egiteko espedientearen hasiera. (2019ko 213. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, urriaren 28koan)
 
Horretarako, dokumentazioa sakon aztertu da, abeltzainei elkarrizketak egin zaizkie eta abelbideak bisitatu dira, zuinketa egiteko xedez. Jarraian ageri den proiektuan islatu da hori, jendaurrean jartzeko.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Basoen eta Ehizaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/06/17, Asteazkena

Xedea da proiektu tekniko batean eguneratzea eta jasotzea Agoizko udal-mugarteko abelbideen trazadurak, eta zehaztea abelbide horien mugak, lehenago mugatu diren edo proiektu sektorialetan sartu diren tarteetan, bat etorriz Ingurumeneko zuzendari nagusiaren irailaren 19ko 41/2019 Ebazpenaren bidez abiarazitako prozedurarekin. Ebazpen horren bidez, onetsi zen Itzagaondoko, Urrotz-Hiriko, Longidako eta Agoizko udal-mugarteetako abelbideetako mugarriak sailkatzeko eta berritzeko eta haien inbentarioa egiteko espedientearen hasiera. (2019ko 213. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, urriaren 28koan)
 
Horretarako, dokumentazioa sakon aztertu da, abeltzainei elkarrizketak egin zaizkie eta abelbideak bisitatu dira, zuinketa egiteko xedez. Jarraian ageri den proiektuan islatu da hori, jendaurrean jartzeko.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Basoen eta Ehizaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/06/17, Asteazkena

Xedea da proiektu tekniko batean eguneratzea eta jasotzea Longidako udal-mugarteko abelbideen trazadurak, eta zehaztea abelbide horien mugak, lehenago mugatu diren edo proiektu sektorialetan sartu diren tarteetan, bat etorriz Ingurumeneko zuzendari nagusiaren irailaren 19ko 41/2019 Ebazpenaren bidez abiarazitako prozedurarekin. Ebazpen horren bidez, onetsi zen Itzagaondoko, Urrotz-Hiriko, Longidako eta Agoizko udal-mugarteetako abelbideetako mugarriak sailkatzeko eta berritzeko eta haien inbentarioa egiteko espedientearen hasiera. (2019ko 213. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, urriaren 28koan)
 
Horretarako, dokumentazioa sakon aztertu da, abeltzainei elkarrizketak egin zaizkie eta abelbideak bisitatu dira, zuinketa egiteko xedez. Jarraian ageri den proiektuan islatu da hori, jendaurrean jartzeko.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Basoen eta Ehizaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/06/17, Asteazkena
Euskara

- Saioak 17:00etatik 19:00etara Webex Event aplikazioaren bidez egingo dira.
- Izena ematen duten pertsonek saiora sartzeko gonbidapenak eta parte hartzeko argibideak jasoko dituzte
- Mintzaldi bakoitza gehienez 3 minutura mugatua izango da.
- Parte hartzeko, aplikazioak eskaintzen dituen aukerak erabiliz hitz egin behar da (eskua altxatu, txateatu ...).
- Moderazioak zorua daukan mikrofonoa irekiko du. Beste parte-hartzaileen mikrofonoak itxitak egongo dira.
- Mahaiak erantzungo dituen 5 esku-hartze txandak egingo dira.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan kalitatea kudeatzeko sistemak garatu, ezarri eta aitortzeko betekizunak arautzen dituen IKKS arauaren bertsio berria egitea.

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzua
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
3/2020 Foru Agindua, urtarrilaren 17koa, Hezkuntzako kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2020/07/02, Osteguna

Orriak

Subscribe to RSS - Itxita