Itxita

Undefined
Undefined
Undefined
Undefined
Undefined

Se propone la modificación del Decreto Foral 86/2018, de 24 de octubre, ampliando el plazo de adecuación de las instalaciones al día 1 de enero de 2025, siempre que los requisitos que no se adecúen a la normativa vigente, no comprometan la salud o la seguridad de las personas usuarias.
 

Fitxa

Departamentua: 
Osasun Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental (Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra)
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
Orden Foral 250E/2020, de 3 de septiembre, de la Consejera de Salud
Dokumentazioa: 
Gaurkotze data: 
2020/12/23, Asteazkena

Foru lege honek 2021-2024 aldirako Nafarroako Estatistika Plana ezartzen du eta Nafarroako Parlamentuak onartzen duen seigarrena da, Nafarroako estatistika sistema sendotzeko eta indartzeko prozesuarekin jarraitzeko asmoz. Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legearen aurreikuspenekin bat, planaren indarraldian garatu beharreko helburuak ezartzen dira, bai eta horiek lortzeko ekintzak ere, Nafarroako Gobernuak onesten dituen urteko estatistika-programetan zehazten direnak.

Fitxa

Departamentua: 
Ekonomia eta Ogasun Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Nafarroako Estatistika Erakundea. Nastat
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Organo aholku-emailearen esku uztea irizpena eman dezan, hala badagokio
Oharrak: 
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Legearen 133 artikuluko 5. eta 6. zenbakietan xedatutakoari jarraituz, aldez aurreko kontsulta ez da beharrezkoa.
Gaurkotze data: 
2021/01/13, Asteazkena

Aldez aurreko kontsulta, helburu duena jasotzea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko unibertsitateaz kanpoko irakasleen kidegoetako lanpostuak nola bete arautzen duen apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretuaren aldaketak uki ditzakeen herritarren eta ordezkaritza duten erakundeen iritzia, honako gai hauei buruz:

  1. Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
  2. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
  3. Arauaren helburuak.
  4. Aukeran dauden beste alternatiba batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak).

 

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia.
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
: 87/2020 Foru Agindua, azaroaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2020/11/23, Astelehena

Programa esperimental bat onestea, bi urterako, Nafarroan familia laguntzarik ez duten migratzaile gazteei laguntza emateko eta arlo ezberdinetan lagun egiteko, haien autonomia eta emantzipazio prozesuetan, helduen bizimoduan integra daitezen. Hori guztia, Gizarte Zerbitzu Orokorren Zorroa onesten duen ekainaren 17ko 69/2008 Foru Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriak ezarritakoarekin bat.

Fitxa

Departamentua: 
Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko Karibu-Migratzaileei Harrera eta Lagun Egiteko Zerbitzua
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
32/2020 Foru Agindua, urriaren 28koa, Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilariak emana
Dokumentazioa: 
Gaurkotze data: 
2020/11/26, Osteguna

Nafarroako Gobernuak konpromiso irmoa du Gobernu Irekiarekin.
 
Gobernu Irekiaren Plana sartu da Nafarroa Suspertu 2020-2023 Planean; 170. neurria da, eta neurri nabarmenen artean dago. Horrek adierazten du apustu argia egiten dela Gobernu Irekiaren Planak eta neurriek pandemiaren ondoren Nafarroa suspertzeko izanen duten garrantziaren alde.

ZER DA Gobernu Irekia?
 
Gobernu Irekia da kontzeptu bat, eta horretan biltzen dira gobernantza aurreraturako ezinbestekoak diren elementuak, hala nola HERRITARREN PARTE-HARTZEA, GARDENTASUNA, KONTUAK EMATEA eta DATU PUBLIKOAK IREKITZEA, bai eta ETIKA ETA INTEGRITATE PRINTZIPIOETAN OINARRITUTA JARDUNGO DUEN KUDEAKETA PUBLIKOA ere.
 
ZEIN HELBURU DU Nafarroako Gobernu Irekiaren I. Plan honek?
 
Harreman hurbilagoa lortzea Nafarroako Gobernuaren, herritarren eta lurraldeko eragileen artean, eta 2030 Agendaren Garapen Jasangarrirako Helburuak betetzeko palanka izatea
 
Jakina, Gobernu Irekiaren Plan hau nahitaez partaidetzatik diseinatu behar da. Horretarako, hainbat bide eta tresna jarriko dira abian, Nafarroako edozein herritarrek edo eragilek aukera izan dezan bere iritzia emateko eta ekarpenak egiteko.
 
Prozesu horretan, erreparatu behar diogu Nafarroan gardentasunaren, informazio publikoa eskuratzearen eta herritarren parte-hartzearen eremuan nagusi den arau-esparruari.

  • 5/2018 Foru Legea, maiatzaren 17koa, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa (gaztelaniaz)
  • 12/2019 Foru Legea, martxoaren 22koa, Nafarroako Parte-hartze Demokratikoari buruzkoa

Fitxa

Departamentua: 
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Gobernu Irekiaren Herritarrentzako Arretaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Plana
Proposamenaren fasea: 
Disenua
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/11/12, Osteguna

Orriak

Subscribe to RSS - Itxita