Itxita

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Objeto: Modificación de la Orden Foral 61/2018, de 27 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se establece el régimen general para la concesión, gestión y control en la Comunidad Foral de Navarra de ayudas agroambientes y clima (medida 10) y agricultura ecológica (medida 11), incluidas en el PDR de Navarra 2014-2020

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Agricultura
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Entzunaldiaren tramitea
Gaurkotze data: 
2020/04/02, Osteguna

Foru aginduaren proiektua, zeinaren bidez Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuekin irakasle lanpostuetan aritu nahi duten izangaien zerrendak kudeatzeko arauak onesten dituena

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
119/2019 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2020/03/10, Asteartea

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representan que potencialmente pudieran verse afectadas por la futura norma que pretende regular el procedimiento y los requisitos para la suscripción de convenios singulares de vinculación con centros y servicios sanitarios y sociosanitarios de titularidad privada sin ánimo de lucro, acerca de:

 1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 3. Los objetivos de la norma.
 4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Osasun Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Régimen Jurídico del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
Orden Foral 54E/2020, de 12 de febrero, de la Consejera de Salud
Gaurkotze data: 
2020/02/13, Osteguna

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Consulta pública previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la modificación de la Orden Foral 61/2018, de 27 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se establece el régimen general para la concesión, gestión y control en la Comunidad Foral de Navarra de ayudas agroambiente y clima (medida 10) y agricultura ecológica (medida 11), incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020, acerca de:

 • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 • c. Los objetivos de la norma.
 • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Agricultura
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/03/04, Asteazkena

Dirección General de Medio Ambiente

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la propuesta de aprobación del nuevo Decreto Foral de creación de un órgano colegiado de consulta y asesoramiento en materia forestal, que garantice una participación directa de los agentes implicados en el sector forestal
acerca de:

 • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 • c. Los objetivos de la norma.
 • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio Forestal y Cinegético
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
Orden Foral 57/2019, de 29 de octubre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Dokumentazioa: 
Gaurkotze data: 
2020/02/10, Astelehena

Establecer los métodos de control de las especies cinegéticas causantes de perjuicios importantes para la salud o seguridad de las personas, para la agricultura, ganadería o para la fauna silvestre

 

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Sección de Régimen Jurídico de Medio Ambiente
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
ORDEN FORAL 5E/2020, de 9 de enero, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Gaurkotze data: 
2020/02/10, Astelehena

Nafarroako Gobernuak Datuaren Agiri Etikoaren lehen zirriborroa aurkeztu du, Adimen Artifizialaren arloan aurrera egiteko premiaren aurrean
 
Foru exekutiboak, Eraldaketa Digitaleko bere politika biziaren barruan, ulertzen du bere esku dauden datu anitzen antolaketa, ustiapena eta azterketa – egunerokoan sortzen diren datu guztiei gehituta – osasuna, lurralde-kohesioa, zerga-sarrera, segurtasuna, hezkuntza eta beste edozein gizarte-esparru hobetzen lagunduko duen premia bat dela. Hala ere, informazio hori guztia etika zorrotzenaren barruan erabili behar da, jasangarritasunaren, berdintasunaren, berrikuntzaren eta gobernu onaren balioekin bat datorren kudeaketa-esparru batean.

Fitxa

Departamentua: 
Nafarroako Gobernua
Ardura duen Unitatea: 
Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusian eta Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusian
Proposamen mota: 
Politika Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/02/07, Ostirala

Aldez aurreko kontsulta honen xedea da herritarren iritzia eta ordezkaritza handiena duten erakundeena jasotzea, hain zuzen ere Nafarroan kirol arloko lanbideak gauzatzeko lehen sorospenetako prestakuntza egiaztatzea arautuko duen foru dekreturako proiektua prestatzearen eraginpean gerta litezkeenenak, honako arlo hauen inguruan:

 1. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
 2. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
 3. Arauak zer helburu dituen.
 4. Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauak edo arau ez direnak).

Fitxa

Departamentua: 
Kultura eta Kirol Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Kirolaren Zuzendariordetza (Nafaffoako Kirolaren Institutua)
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
Nafarroako Gobernuaren Erabakia, 2020ko urtarrilaren 22koa
Gaurkotze data: 
2020/02/05, Asteazkena

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Objeto: Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la propuesta de modificación de la Orden Foral  98/2015, de 20 de octubre, que regula las normas que regirán la concesión de ayudas para la conservación de recursos genéticos ganaderos mediante el apoyo a las asociaciones de criadores de ganado de Navarra, acerca de:

 • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 • c. Los objetivos de la norma.
 • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Ganadería
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/02/05, Asteazkena

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la futura norma que pretende regular los requisitos de autorización y funcionamiento de los centros y servicios de carácter social de la Comunidad Foral de Navarra, acerca de:

 1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 3. Los objetivos de la norma.
 4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Osasun Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Ciudadanía, Aseguramiento y Garantías de la Dirección General de Salud
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/01/30, Osteguna

Orriak

Subscribe to RSS - Itxita