Berriak

Gaurtik urriaren 17era arte arte, edozein pertsonak edo erakundek ekarpenak proposa diezazkioke, “Nafarroako Bizikidetzaren I. Plan Estrategikoa (2021-2024). Nafarroan Bizikidetza, Memoria eta Giza Eskubideen aplikaziorako proposamenak" zirriborroari.

Herritarrekiko Harremanetako Departamentuak, Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiaren bitartez, Bizikidetzaren  I. Plan Estrategikoa sustatu du, eta 6 ardatz nagusitan egituratuta dago: giza Eskubideen aplikazioa, aniztasunean elkarrekin bizitzea, terrorismoaren eta indarkeria politikoaren biktimen eskubideak, memoria kritiko eta inklusiboa eraikitzea, bizikidetzarako hezkuntza eta bizikidetzarako erreferente diren erakundeak.

Ardatz horietako bakoitzak helburu orokor bat, helburu espezifiko batzuk eta ekintza batzuk ditu. Sei ardatz horiek Planaren oinarri-lanekin zuzenean lotutako helburuak eta jarduketa-proposamenak jorratzen dituzte, eta uste da gaur egun lehentasunezko eremuak direla 2021-24 Planak bere baitan hartzen duen lan-aldirako..

... Irakurri gehiago

Fecha:
2021/09/17, Ostirala

Nafarroako Bizikidetzaren I. Plan Estrategikoak ariketa zabala egingo du, entzuteko, hitz egiteko eta parte hartzeko, gatazka- eta intolerantzia-egoerak desberdinen arteko errespetuzko balioengatik aldatzeko helburuarekin, "aniztasuna aberastasun gisa sustatuz eta gorroto-mailak eta horien adierazpen eta diskurtso baztertzaileak ahalik eta gehien murriztuz".

Horiek dira laburpen-dokumentutik ateratako zenbait ondorio nagusi. Herritarrekiko Harremanetako Departamentuak, Bake, Bizikidetza eta Giza Eskubideetako Zuzendaritza Nagusiaren bitartez, dokumentu horrekin eman dio amaiera plana egiteko prozesuaren aurretiko faseari. Bertan, 50 bat pertsonak eta taldek beren ekarpenak egin dituzte Nafarroako Foru Komunitateak bizikidetza-arloan dituen erronken inguruko lehen ikuspegia eta hurbilketa lortzea helburu zuen prozesuan, “Bizikidetzaren Liburu Irekian” egindako ekarpenen bidez. Dokumentua Gobernu Irekiaren eta Gardentasunaren Atarian eskura daiteke edota bizikidetzarekin loturiko sektore edo arlo ezberdinetan lan egiten duten pertsona erreferenteei egindako elkarrizketa egituratuen bidez.

... Irakurri gehiago

Fecha:
2020/08/06, Osteguna